top of page

SİZE DE ORGAN NAKLİ GEREKEBİLİR!

DİHED Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekti. 

Organ yetmezliği günümüzün önemli sağlık sorunlarından birisidir. Organ nakli organ yetmezlikli hastaların tedavisinde en başarılı tedavi seçeneğidir. Ülkemizde bu konuda duyarlılığı artırmak için, her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde “Organ Bağışı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Organ Bağışı Haftası ve böbrek yetmezliği  hakkında görüşlerini aldığımız Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Hıdır Arslan; “ Ülkemizde şu an için yaklaşık 65.000 hasta diyaliz tedavileri ile yaşamak zorundadır. Bu hastaların % 90'ı hemodiyaliz , % 10 kadarı ise periton diyalizi tedavisi uyguluyor. Biz diyaliz hekimleri olarak, hastalarımızın yaşadığı sorunları çok yakından biliyoruz. Hemodiyaliz hayat kurtaran bir tedavi olmakla birlikte, hastalarımızın yaşam kalitesi ve yaşam süresi istediğimiz düzeyde değildir" dedi.

Uz. Dr. Hıdır Arslan; “Diyaliz hastalarımızın yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de aile ve toplum tarafından yalnız bırakılmalarıdır. Biz diyaliz hekimleri olarak, hastalarımıza hemodiyaliz tedavisini en iyi şekilde yapmaya gayret  sarf ediyoruz. Ama insan sosyal bir varlıktır. Diyaliz sonrası evde, sokakta, kahvede hastalarımız yalnızdır. Bu hastaları toplumla kaynaştıracak ve üretken hale getirecek projelere ihtiyaç vardır. Bu konuda belediyeler, kamu kuruluşları ve siyasetçilerin desteği gereklidir. Hastalarımız için sosyal tesisler ve etkinlik ortamları  oluşturulmalıdır. Hastalarımız için mümkünse çalışma imkanları yaratılmalıdır. Yıllardır bu alanda çalışmış bir hekim olarak; iş ve sosyal hayat açısından desteklenen hastalarımızın yaşam kalitesi ve diyaliz etkinliği artmaktadır. Bizim görevimiz, sadece hastalarımızı diyalizde yaşatmak değil, aynı zamanda onları toplumda yerini almış, üretken insanlar olarak yer alması için çaba harcamaktır.  Böbrek nakli ise kronik böbrek yetmezliğinde hastanın yaşam süresi beklentisini ve yaşam kalitesini artıran, hastamızı üretkenve sosyal bir birey haline getirmesi ile en önemli tedavi seçeneğidir. Ne yazık ki ülkemizde kadavradan organ bağışında, istediğimiz düzeyde başarı gösteremedik. Unutmayalım ki yarın kendimize veya sevdiklerimize de organ nakli gerekebilir ” diyerek toplumu organ bağışına destek olmaya davet etti. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 05/11/2018

bottom of page