top of page

DİYALİZ EĞİTİMİ ve RESERTİFİKASYON SINAVI

 

Ülkemizin diyaliz konusunda, dünya standartlarında olduğu, kabul edilen bir gerçektir. Bu başarıda etkili en önemli faktörlerden biri de; iyi eğitim almış ve tecrübeli sağlık personeline sahip olmamızdır.

18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerince diyaliz eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir. Her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında eğitime başvurular başlamaktadır. Bu aylar aynı zamanda eğitim başlama ayıdır. Yani Ocak ayında yapılan başvurular Mayıs’ta,  Mayıs ayında yapılan başvurular Eylül’de ve Eylül ayında yapılan başvurular ise Ocak ayında eğitimlerine başlarlar.

 

Her yıl sonuna doğru halen aktif olarak eğitim verme yetkisine sahip 52 Diyaliz Eğitim Merkezi’nden alınan kontenjanlar dahilinde, başvurular için yerleştirmeler yapılmaktadır.  Başvurularda acil personel ihtiyacı olan, özel ve kamu diyaliz merkezlerine, öncelik verilmektedir.

2014 Şubat ayında yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan ve revizyon çalışması devam eden “ Diyaliz Eğitim Standartları” gereğince eğitim başvuruları ve planlamada önemli bir değişiklik olmayacaktır. Ama gelecek en büyük kolaylık ise; sertifika düzenleme iş ve işlemleri, İl Sağlık Müdürlükleri yerine Bakanlığımız tarafından yürütülecek olmasıdır.  

Bilindiği üzere sertifikalı diyaliz çalışanlarına  “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerince “Diyaliz Resertifikasyon Sınavı” yapılmaktadır. Maalesef son yıllarda bu sınava ilgi azalmıştır. Sınava sadece aktif olarak diyalizde çalışan sertifika sahipleri katılmaktadır.

Bakanlığımızda sertifika verilen diğer birimler, mevzuat çalışmalarını yapmalarına karşın resertifikasyon sınavlarını henüz yapamamışlardır. Bu bizim Diyaliz Birimi olarak, çalışanların bilgilerini tespit etmek adına, öncülüğümüzü ortaya koymaktadır. Sonuçta hastalarımızın tedavi kalitesini arttırmak adına bu sınavların faydalı olduğuna inanıyorum. Keşke bütün birimlerimiz de sınavlarını yapabilseler…

Şunu da belirtmek isterim ki; bu sınavı yaparken sertifika geçerlilik süresinde, diyaliz hizmeti veren personel ile, hiç diyalizde çalışmamış personeli ayırt etmek gerekiyor. Bu konuda gerekli düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir.  

Gelelim sınavın giriş, gelişme ve sonuçlarına. Her yıl Mayıs ayında yapmaya çalıştığımız sınav için Eylül ayında kimlerin sınava gireceğine dair resmi yazımızı 81 İl Sağlık Müdürlüğüne göndererek sınav başvurularını başlatırız. Başvurular Ocak ayı sonu veya Şubat ayı ortasına kadar devam eder. Şubat ayı sonunda ya da Mart ayı içerisinde sınav için yapılan başvuru listeleri birimimize iletilir. Yapılan kayıt ve kontrol işlemlerinin ardından sınava katılması uygun görülenlerin listesi Bakanlığımız web sayfasında yayınlanır. Sınav için son hazırlıklar yapılır ve Mayıs ayında sınav yapılır. Son olarak sınav sonuçları değerlendirilir ve başarılı olanların listesi yayınlanır. Başarılı olanlar İl Sağlık Müdürlüğüne ya da Bakanlığımıza sertifika asıllarını götürerek, sınav tarihi itibariyle sertifikalarının yedi(7) yıl daha geçerli olduğuna dair şerh işlemini yaptırırlar.

15 Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğumuz sınavımıza, tüm branşlarda yaklaşık 700 kişi başvuru yaptı. Kayıt ve kontrol işlemleri sonucunda 570 kişinin sınava girmesi uygun görüldü ve yayınlandı. Sınava 480 kişinin sınava katıldığı tespit edilmiştir. Sınav sonuçlarına göre yapılan değerlendirmeye göre genel olarak yaklaşık % 90 oranında başarı sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu ise diyaliz hizmeti veren personelimizin  kalitesini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, diyalizde yapılan resertifikasyon sınavları, eğitim kalitesinin artırılmasının sürekliliğini sağlayarak, sağlık personelimizin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmektedir.

Savaş Çamöz

 

scamoz@hotmail.com

 

Diyaliz Eğitim ve Sertifikasyon Birimi

S.B. Organ Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yayın Tarihi: 23/06/2016

bottom of page