top of page

Böbrek yetmezliği tüm toplumu ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumun %15 kadarında böbreklerle ilgili değişik düzeylerde hastalıklar bulunmaktadır.  Son dönem böbrek yetmezliği bu hastalığın en son noktasıdır. Şu anda 75.000 hasta diyaliz tedavileri ile veya böbrek nakli sonrası takip altında hayatlarını sürdürmektedir.  Bu hastaların düşünceleri, yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini toplumla paylaşmak DiyalizHaber’in esas kuruluş amacıdır.  

 

Hedef kitlemiz:

  1. Diyaliz Tedavisi Gören Hastalar: Bu hastalıktan en çok etkilenen ve sorunlardan direkt etkilenenler hastalarımızdır. Bu hastalarımızın yaşam kaliteleri ve yaşam süreleri sağlıklı topluma göre oldukça düşüktür. Hastaların ciddi ekonomik, sosyal, psikolojik sorunları mevcuttur.

  2. Hasta Yakınları: Böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi gören hasta sadece kendisi bu durumdan etkilenmez. Bu hastalık ailede ki herkesi değişik düzeylerde etkiler.

  3. Doktorlar:  Sağlık hizmetinin verilmesinde aktif rol alan meslek grubudur. Bu grup nefrolog, diyaliz hekimi, damar cerrahı, kardiolog vb. hekimlerden oluşur.

  4. Yardımcı Sağlık Personeli: Sağlık tesislerinde hizmetin verilmesinde rol alan meslek gruplarıdır. Bunlar hemşireler, teknikerler, diyetisyenler, psikologlar vb. meslek grupları olabilir.

  5. Kamu Görevlileri: Sağlık hizmetininin verilmesi ve denetlenmesinden sorumlu kişilerdir. Bu yöneticilerin doğru bilgiler ışığında bu hastaların sorunlarına çözüm üretmesi beklenmektedir.

  6. Özel Sağlık Tesisi Sahibi ve Yöneticileri: Hastalara hizmet veren tesislerde bulunan bu kişiler yatırımcı ve hizmet sunucusu olarak önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu kurumların hizmet verebilmesi için kamu tesislerine göre başka şartlarında hazır olması gerekir.

  7. Toplum: Bu hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan toplumun bilgilendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Toplumun her bireyi bu hastalıkla bir gün karşılaşma şanssızlığına düşebilir.

 

Biz DiyalizHaber olarak yukarıdaki kesimlerin sözcüsü, görüşlerini açıklama imkanı sunan bir platform olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz bu görevi bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Konunun muhatapı tüm kesimlerin görüşlerini sitemizde toplumla paylaşıyoruz. Sizinde düşüncelerinizle ve yazılarınızla bize güç vermenizi bekliyoruz.

AMAÇLARIMIZ

 

 

bottom of page