top of page

Dr. Hakkı Gökhan Eryılmaz

hgeryilmaz@hotmail.com

Diyaliz Hekimi
Özel FMC Kayseri Erciyes Diyaliz Merkezi
 

BAŞARI VE ZAMANI DOĞRU KULLANMAK

Zaman yönetiminin önemi çoğumuzun bildiği, fakat uygulama becerisi gösteremediği bir husustur. Zaman planlamasını doğru yaparak, hem enerjimizi hem de saatlerimizi daha düzgün ve ekonomik kullanabiliriz. Bu sayede hedefe en hızlı şekilde ulaşarak, başarı kriterlerini gerçekleştirmiş oluruz. Bunun için şahsımıza özgü bir zaman anlayışı geliştirmemiz gereklidir. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirmemiz önemlidir. Gün içinde aktivitelerimizi planlamalıyız. İşlerimizi düzenlerken, performansımızın en üst düzeyde olduğu zamanları göz önünde bulundurmalıyız. Bu sayede arta kalan zamanlarımızı değerlendirme şansımız olacaktır.

Başlangıçta düzenli bir program yapmak ve uygulamak zor gelse de; aktivite haricinde kalan vakitlerimizi çalışma, eğlenme ve dinlenme zamanı değerlendirme avantajını bize verecektir. Ayrıca; belli saatlerde belli işler yapılacağı gibi, dar vakitlerde zaman verimli kullanılacağı için, sorumlulukların gerçekleştirilmesi kolaylaşacaktır.

Zamanı yönetmeyi öğrenenler kendilerine vakit ayırmayı da becerecektir. Zaman yönetirken amaç sırf hedefe varmak değil; hedefe en hızlı şekilde ulaşmak olmalıdır. Belirli işlevleri belirli zaman diliminde yapma,k ekstra bir sorumluluk hissini yükleyecektir. Bu da planlanan zaman diliminde plan dahilinde olan işlerin yapılmasını, yapılmaz ise rahatsızlık hissini beraberinde getirecektir.

Bir işe başlarken en çok hazırlık şamasında zaman kaybı olur. Hazırlık aşamasında ne için olursa olsun çok verimli zamanlar kaybedilmemesi için zaman planlamasını alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Bunu başardığımızda tüm hazırlıklar zaman kaybı olmadan gerçekleşecektir. Bunun için ise; yapmak zorunda olduklarımızı ve önceliklerimizi belirlemeliyiz.

Haftalık olarak bir sonraki hafta için yapmak zorunda olduklarımızı ve önceliklerimizi belirleyerek işe başlayabiliriz. Bundan sonra zamanı analiz edeceğiz. Bir haftayı nasıl kullandığımızı belirleyeceğiz, bunu dürüst olarak yapmalıyız. Ondan sonra planlamayı eksiklikleri giderecek şekilde yapmalıyız. Günün bizim için verimli saatlerinin tespiti ve ona göre düzenleme yapılması ister öğrenci, ister işadamı, isterse başka birisi olsun başarıyı artıracaktır.

Kısaca, kendimizi iyi tanımalıyız ki; programlamayı buna göre yapmak zaman yönetimi konusunda bizi başarılı kılacaktır. Eksiklerimizi görüp, düzeltme şansı vereceğinden umduğumuzdan daha çabuk hedefe ulaşmamızı sağlayacaktır. Çok zorlanmadan yapacağımız bir seri düzenleme ile ileriye yönelik yaşantımızın seyrinde gelişme sağlamak ellerimizde değil mi?

Zaman yönetimi alışkanlığı daha çocukluk çağında kazandırılsa; aile, ülke ekonomisi, çalışma hayatı, toplum düzenine katkılar sağlayacaktır.

Yayın Tarihi: 30/04/2018

bottom of page