top of page

HASTALARIMIZIN YAŞAM KALİTESİ VE YAŞAM SÜRESİNİ ARTIRMALIYIZ!

 

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Sağlık Uygulama Tebliği ile Özel Sağlık Kurumları Geleceğe Umutla Bakıyor.

Ülkemizde son yıllarda sağlık hizmetinin verilmesinde özel sağlık kurumlarının payı gitgide artmaktadır. Bunda özel sağlık kurumlarının vatandaşa sağlık hizmetini daha kaliteli, daha hızlı ve konforlu şekilde vermesinin önemi büyüktür. Günümüzde devletimiz  vatandaşlarımızın sağlığı için 996’sı kamu ve 1454’ü özel sağlık kurumu olmak üzere 2 bin 450 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti satın almaktadır.

 

Kamunun özel sağlık kurumlarından aldığı hizmetin koşullarını ve geri ödeme miktarı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ile belirlenmektedir. Bu tebliğde günün şartlarına göre belirli zamanlarda güncellemeler yapılmaktadır. Resmi Gazete'de 03/3/2020 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile bir çok branş ve işlemde önemli düzeyde artışlar yapılması özel sağlık kurumlarının derin bir nefes almalarını sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-7 Mart 2020 tarihlerinde Osmanlı Külliyesi Arşivi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bio Türkiye Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi”nde yaptığı konuşmada; “Sağlık Uygulama Tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık" diyerek yapılan düzenlemenin önemini ve boyutlarını açıkladı.  

Dünyada ve ülkemizde kronik böbrek yetmezliği hızla artan hasta sayısı ve tedavi maliyetleri ile önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hastalık son döneme ulaştığında hastalar, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli tedavileri ile hayatını devam ettirebiliyor. Ülkemizde 2018 yılı sonu rakamları ile bakarsak 60.643 hasta hemodiyaliz, 17.220 hasta böbrek nakli ve 3192 hasta periton diyalizi tedavisi ile izlenmektedir. Ülkemizde yaklaşık nüfusun % 0.1’ini oluşturan bu hasta grubuna, ülkemizin sağlık bütçesinin yaklaşık % 5-7 kadarı ayrılmaktadır.

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan DiyalizHaber’e yaptığı açıklamada; Türkiye'de diyalizin bugünlere gelmesinde; eğitilmiş sağlık personelinin yanında, özel diyaliz merkezlerinin de çok önemli katkıları olmuştur. Ülkemizde döviz kuru üzerinden çok düşük maliyetle, kaliteli diyaliz yapabilen bir ulusal sistem gelişmiştir. Bu sistemin oluşmasında; nefroloğundan diyaliz hekimine, kalp ve damar cerrahından diyetisyenine, diyaliz hemşiresinden diyaliz teknikerine, merkez sahibinden diyaliz personeline kadar herkesin katkısı olmuştur. Diyaliz sektörü son 10 yılda sıkıntılı bir süreç yaşamıştır. Bu süreçten hekimlerde nasibini almış; iş yükü ve hukuki sorumlulukları artarken, çalışma koşulları kötüleşmiştir. Bu yüzden tecrübeli hekimlerimiz;  çalışma şartlarının ağırlığı, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar altında yaşamak ümidiyle sektörden ayrılmıştır. Orta ve uzun vadede bu sektörde hekim bulmak güçleşecektir” dedi.

Uzm. Dr. Hıdır Arslan “Son yayınlanan “Sağlık Uygulama Tebliği” ile hemodiyaliz seans ücretine % 25 düzeyinde bir artış sağlanmış olup, hemodiyaliz seans ücreti 230 TL’den 287,5 TL’ye yükseltilmiştir. Bugün itibariyle devletimiz tarafından; diyaliz sektörünün durumunun anlaşılmış ve sektörün sorunlarına çözüm için arayış içine girmiş olmaları sevindiricidir. Kamu, bu meşakkatli ve özellikli sağlık hizmetini, özel diyaliz merkezleri üzerinden; daha düşük maliyet ve yüksek hasta memnuniyeti ile verebilmektedir. Bu düzenlemenin yapılmasında emeği olan başta Sağlık Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere sektörümüz adına teşekkür etmek isteriz. Kronik böbrek yetmezliği zorlu bir hastalık olup; hastalarımızın yaşam kalitesini önemli düzeyde bozarken, yaşam süresi beklentisini önemli düzeyde düşürmektedir. Ne yazık ki ülkemizde her yıl 12.000 hastamız bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Biz Diyaliz Hekimleri Derneği olarak hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak ve yaşam sürelerini uzatmak için projeler hazırlıyoruz. Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ile projelerimizi paylaşarak, hastalarımıza bu hastalık ile mücadelelerinde destek olmak istiyoruz” diyerek açıklamalarına son verdi. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 06/03/2020

bottom of page