top of page

DAMARYOLU HEMODİYALİZİN ANAHTARIDIR!

TKDCD ve DİHED tarafından düzenlenen "Hemodiyaliz İçin Damaryolu Kursu" yoğun ilgi ile izlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) ve Diyaliz Hekimleri Derneği(DİHED) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Hemodiyaliz İçin Damaryolu Kursu” adlı eğitim toplantısı 23 Kasım 2019 Cumartesi günü yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Diyaliz sektörü tarafından da yoğun ilgi gören toplantıya diyaliz merkezlerinde çalışan hekim, hemşire ve teknikerler katıldı.

Toplantı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni temsilen Doç. Dr. Ebuzer Aydın, Diyaliz Hekimleri Derneği’ni temsilen Uzm. Dr. Hıdır Arslan ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik’in açılış konuşmaları ile başladı.

Daha sonra oturumlara geçildi. İlk oturumda oturum başkanı olarak Prof. Dr. Alp Gürkan ve Prof. Dr. Sabahat Alışır Ecder görev yaparken Prof. Dr. Gürsel Yıldız  “Dünyada ve Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalığı”, Uzm. Dr. Gülay Yılmaz “Prediyaliz Dönemde Hasta Takibi ve Eğitimi”, Dr. Adem Sezen “Hemodiyalizin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Op. Dr. Mesut Kösem “Ülkemizde Damaryolu Sorunu ve Çözümü” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise;  Doç. Dr. Ebuzer Aydın ve Doç. Dr. Serhat Hüseyin oturum başkanı olarak görev yaparken, Op. Dr. Fatma Tuğba İlal Mert “AV Fistül-Greft Operasyonu İçin Hastanın Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Mehmet Erdem Memetoğlu “Damar Haritalaması ve Damaryolu Takibinde RDUSG”, Dr. Öğr. Üyesi Ali Fırat “Katater Takılma Teknikleri” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 

         

Üçüncü oturumda ise; Prof. Dr. Harun Arbatlı ve Doç. Dr. Bülent Ketenci oturum başkanı olarak görev yaparken, Op. Dr. Mehmet Yılmaz “Önkolda AV Fistül Operasyon Teknikleri”, Op. Dr. Suat Çeşmeci “Dirsekte AV Fistül Operasyon Teknikleri”, Op. Dr. Tamer Kehlibar “Greft Operasyonlarında Cerrahi Teknikler”, Dr. Öğr. Üyesi Oral Hastaoğlu ise “AV Fistül Komplikasyonları ve Tedavisinde Cerrahi Teknikler” konulu sunumlarını yaptılar.

Son oturumda ise; Uzm. Dr. Hıdır Arslan ve Dr. Adem Sezen oturum başkanı olarak bulundular. Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kocaaslan “Damaryolu Sorunlarında Endovasküler Teknikler”, Öğretim Görevlisi Ülkü Yılmaz “Kataterlerin Kullanımı ve Bakımı”,  Op. Dr. Mesut Kösem “AV Fistüllerin Muayenesi ve Kullanımı” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı hakkında DiyalizHaber’e bilgi veren Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan “Ülkemizde şu an itibariyle yaklaşık 61.000 hasta hemodiyaliz tedavisi ile hayatını sürdürmek zorundadır. Hemodiyaliz tedavisi için ise hastaların damaryolu adını verdiğimiz makineye kan sağlayan sistemlere ihtiyaç vardır. Ülkemizde hastalarımızın damaryolu sağlanmasında güçlükler yaşamaktadır. Bu toplantı damaryolu oluşturan hekimlerle damaryolunu kullanan hekim, hemşire ve teknikerleri bir araya getirerek karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamıştır. Biz DİHED olarak bu şekilde eğitim toplantılarına ülkemizin her bölgesinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ise yaptığı açıklamada;  “Bu yıl damaryolu konusuna ayrı bir önem veriyoruz. İstanbul’da ilkini gerçekleştirdiğimiz Hemodiyaliz İçin Damaryolu Kursu’nun benzerlerini Ankara, İzmir, Giresun, Adana ve Gaziantep’te de gerçekleştireceğiz. Bu şekilde “Damaryolu hemodiyalizin anahtarıdır” bilinciyle  hemodiyaliz tedavisi gören hastalarımızın damaryolu operasyonlarını gerçekleştiren üyelerimizin eğitimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.       

Yayın Tarihi: 24/11/2019

bottom of page