top of page

DİYALİZ SEKTÖRÜ DARALIYOR !

20 yıldır İstanbul Küçükçekmece'de hizmet veren Doğan Diyaliz Merkezi el değiştirdi.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün etkisini daha fazla hissettirirken sağlık sektöründe de yaprak dökümü başladı.  Son olarak 20 yıldır hemodiyaliz hastalarına hizmet veren Doğan Sağlık Grubu'na bağlı Doğan Diyaliz Merkezi gerçekleşen satış ile el değiştirdi. Satış sonrası Doğan Diyaliz Merkezi ile Marmara Diyaliz Merkezi'nin birleşerek tek bir merkez olarak hizmet vereceği bilgisine ulaşıldı.

Son yıllarda diyaliz sektöründe diyaliz hasta sayısı artarken diyaliz merkez sayılarında azalma dikkati çekmektedir. Ülkemizde 2009 yılında 410 olan özel diyaliz merkezi sayısı yüzde 25 azalarak 300 civarına düşmüştür.  Aynı dönemde ise hemodiyalize giren hasta sayısının %20 civarında artarak 65.000'e ulaşmıştır. Bu dönem içinde  Sosyal Güvenlik Kurumu'nun seans başına ödediği ücret ise 90 Euro düzeyinden 30 Euro düzeyine düşmüştür.

Diyaliz sektörünün artan maliyetlerine karşın, hemodiyaliz seans ücretinde gerekli artışı alamaması yeni önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirdi.  Sektörde küçük ve zarar eden diyaliz merkezleri kapanıyor veya birleşmeler ile ayakta kalmaya çalışıyor.  Şu an özel diyaliz merkezlerinde her alanda tasarruf tedbirleri uygulamaya girmiş bulunuyor. Bazı diyaliz merkezlerinin hastalara verilen yiyecek ikramlarında ve ulaşım hizmetlerinde tasarrufa gitmesi de hastaların memnuniyet oranlarını düşürmektedir. 

Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Diyaliz Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan “ Diyaliz merkezinde çalışan tecrübeli hekimler iş yükü artışı ve ekonomik sorunlar yüzünden sektörün dışına çıkmaktadır. Diyaliz Hekimleri genel olarak mutsuz ve gelecekten umutsuzdur. Yetkililerin bir an önce diyaliz hekimlerinin sorunlarına el atmaları gereklidir. Biz dernek olarak diyaliz hekimlerinin sorunlarını yakınen takip ediyoruz ve ilgili kurumlara iletiyoruz"  şeklinde açıklama yaptı. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 14/12/2018

bottom of page