top of page

DİHED ve BÖHAK GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

 

Diyaliz sektörünün 2 önemli derneği bu hafta gerçekleştirilen toplantı ile sorunlarına çözüm arıyor.

 15 Eylül 2020 tarihinde diyaliz alanında çalışan hekimleri temsil eden en büyük hekim derneği "Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED)" ve böbrek hastalarını temsil eden en büyük hasta derneği "Böbrek Hasta Haklarını Koruma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BÖHAK)" yöneticileri tarafından BÖHAK Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı hekim ve hasta sorunlarının birbirinden ayrılamaz olduğunu gösterdi.

 

Toplantıya DİHED’i temsilen DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Sadi K.A. Arslan, DİHED Genel Sekreteri Op. Dr. Mesut Kösem ve DİHED Muhasip Üyesi Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç katılırken, BÖHAK’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı A. Vahap Acar katıldı.

Toplantıda 2 derneğin belirlenen konularda ortaklaşa çalışmalar yapması için fikir birliği oluştu. Yapılacak ilk toplantıda ortak çalışma yapılması gereken sorunların belirlenerek, bu sorunlara yönelik izlenecek yol haritasının belirlenmesine karar verildi. Bu çalışmaların yürütülmesi için BÖHAK Genel Merkezi’nde DİHED Çalışma Ofisi oluşturuldu.

Toplantı hakkında DiyalizHaber’e açıklama yapan DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Sadi.K.A. Arslan; “Diyaliz sektöründe çalışan hekimler birçok sorun yaşamaktadır. Bunlardan en önemlisi 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ile diyaliz alanındaki hekimlerin çalışmaları neredeyse imkansız hale getirilmesidir. Daha önceden 1 seansta 30 hastaya bakan diyaliz hekimleri; bu yönetmelik ile 50 hastaya bakmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca diyaliz merkezlerine getirilen kadro sınırlaması ile hekimler İş Kanunu’na aykırı şekilde uzun çalışma sürelerinde çalışmaya zorlanmaktadır. Bunların sonucunda birçok tecrübeli diyaliz hekimi diyaliz sektörü dışındaki çalışma alanlarına yönelmiştir. Sonuç olarak özel diyaliz merkezleri diyaliz hekimi bulmakta sorunlar yaşamaktadır.” dedi.

Uzm. Dr. Sadi.K.A. Arslan; “Konuya hastalarımız açısından bakarsak getirilen yeni düzenlemeler sonrası diyaliz hekimlerinin hasta başına ayırabileceği vakit yarıya yakın azalmıştır. Bunların sonucunda tedavi kalitesinin düşmesi ve hasta ölüm oranlarının artması kaçınılmazdır. Görüldüğü üzere hekim ve hasta sorunları birbirine bağlıdır. DİHED ve BÖHAK olarak başlattığımız bu işbirliğinin sektörün diğer dernek ve vakıfları içinde bir örnek oluşturmasını bekliyoruz. Sektörün diğer derneklerini de bu platforma katılmaya davet ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 18/09/2020

bottom of page