top of page

DİYALİZ EKİBİNİN EĞİTİMİ ÖNCELİĞİMİZDİR !

 

Hemodiyaliz Sempozyumu ile 600 hemodiyaliz çalışanı bilgilerini güncelleme imkanına kavuştu.

Ülkemizde hemodiyaliz hizmeti özel ve kamuya ait yaklaşık 830 diyaliz merkezinde veriliyor. Hemodiyaliz alanında ülkemizde hizmet kalitesinin dünya standartları düzeyinde olduğu biliniyor. Bu başarının en önemli ayaklarından birisi de eğitilmiş diyaliz çalışanlarıdır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öncülüğünde 23 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Hemodiyaliz Sempozyumu” yoğun ilgi gördü. Toplantıya hemodiyaliz alanında çalışan 600 hekim, hemşire ve tekniker katılım gösterdi. Rekor katılım sebebiyle salona sandalye takviyesi yapılmasına rağmen yaklaşık 50 kişi sunumları ayakta izledi.

Sempozyumun gerçekleşmesine öncülük eden Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Ecder ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Sezen, yaptıkları açılış konuşmalarında, katılımının yüksekliğinden memnuniyetlerini belirttiler. Sempozyumda 4 oturumda 15 konuşmacı uzmanlık konuları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Hemodiyalizin değişik konularının detaylı analiz edildiği sunumlar, katılımcıların yakın ilgi ve interaktif katılımı ile geçti.

Toplantıda Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Sadi.K.A. Arslan “Hemodiyalizde Malpraktis” konulu sunumu katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. Sunumunda sağlık hizmetini mükemmel bir şekilde verirken, tıbbi uygulamalar öncesi hasta ve hasta yakınlarına işlemin ne olduğu, işlemin fayda ve zararlarını en detaylı şekilde anlatmamız ve bu bilgilendirmenin yazılı olarak kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

Sempozyum sonrası DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Sadi.K.A. Arslan DiyalizHaber'e yaptığı açıklamada; “Hemodiyaliz alanında çalışan hekim, diyaliz hemşiresi ve diyaliz teknikerlerinin dünyadaki son gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor.  Ülkemizde her yıl yapılan Ulusal Nefroloji Kongresi, Nefroloji Kış Okulu gibi toplantılar kişi başına 8000-10000 TL gibi çok yüksek maliyetler ile sunuluyor. Bu sebeple sınırlı sayıda kişi bu toplantılara katılabiliyor. Bu toplantılar içinde ise hemodiyalizde çalışan diyaliz hekimi, diyaliz hemşiresi ve diyaliz teknikerlerine pratikte faydalı olacak sunumlara yeterince yer ayrılmıyor” dedi.

Uzm. Dr. Sadi.K.A. Arslan açıklamalarına; “Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) olarak ülkemizde diyaliz tedavilerinin dünya ile rekabet edebilmesi için önceliğimizin; diyaliz ekibinin eğitimini en iyi şekilde gerçekleştirmek olduğuna inanıyoruz.  Bu eğitim toplantılarının diyalizdeki tüm ekip için ekonomik ve ulaşılabilir olması gerekiyor. Biz dernek olarak eğitim ile tatilin net olarak birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Diyaliz ekibinin eğitimi önceliğimizdir” diyerek açıklamalarına son verdi. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 25/02/2020

bottom of page