top of page

DAMARYOLU AMELİYATLARI HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR!

Damar Erişim Akademisi adlı bilimsel toplantı 22-23 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Hemodiyaliz hastaları için damaryolu sağlanması ve takip edilmesi Kalp ve Damar Cerrahisi içinde önemli bir yer işgal ediyor. Ülkemizde 65.000 hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek yetmezliği hastası mevcuttur. Hastaların hemodiyalize bağlanması için ağırlıklı olarak fistül ve kataterler damaryolu olarak kullanılıyor. İdeal olarak hemodiyaliz tedavisi başlamadan 6 ay önce fistül ameliyatının yapılması öneriliyor. Damaryolunda gelişen sorunlar, hemodiyaliz tedavisi gören hastaların hastaneye yatış sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından düzenlenen Damar Erişim Akademisi adlı bilimsel toplantıların üçüncüsü 22-23 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde gerçekleştirildi. Toplantıya ağırlıklı olarak Ankara ve çevre illerden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları katıldı. Toplantıda hemodiyaliz için damaryolu oluşturma teknikleri ve damaryolunda sorun gelişen hastalarda yapılması gereken cerrahi ve endovasküler işlemler anlatıldı. Toplantıya eğitimci olarak katılan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Op. Dr. Mesut Kösem, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cemal Kocaaslan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Ferit Kasımzade ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Emre Kubat konu hakkında bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferit Kasımzade toplantı hakkında DiyalizHaber’e yaptığı açıklamada; ”Damaryolu ameliyatları hemodiyaliz hastaları için hayati öneme sahiptir. Bu sebeple Bilkent Şehir Hastanesi olarak böyle bir konudaki toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu toplantı damaryolu ameliyatlarında tecrübe kazanmak isteyen Kalp ve Damar Cerrahlarına yönelik teorik ve pratik yaklaşımların bir arada sunulduğu önemli bir toplantıdır.” dedi.

Doç. Dr. Ferit Kasımzade; “Hemodiyaliz hastalarının damaryolu sorunu yaşadıklarında ne tür sıkıntılar yaşadığını çok iyi biliyoruz. Bu sebeple hastanemizde hemodiyaliz amaçlı damaryolu operasyonları, bu konuda tecrübeli ve ilgili bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Damaryolu hemodiyaliz tedavisi gören hastalar için hayat yoludur.”  diyerek açıklamalarına son verdi. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 25/09/2023

bottom of page