top of page

HEMODİYALİZDE YAŞLI HASTALARIN ORANI HIZLA YÜKSELİYOR !

4. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu  İzmir’de gerçekleştirildi.

 

Ülkemizde yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu gibi hızla artıyor. Yaşlı hastalarda sağlık problemleri oldukça yüksek oranda bulunuyor. Son yıllarda yaşlıların sağlık sorunları ile uğraşan tıp dalı olan Geriatri konusuna ilgi hızla artıyor.

Yayın Tarihi: 12/10/2016

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile  29-30 Eylül 2016  tarihlerinde 4. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu gerçekleştirildi.

Konu ile ilgilenen akademisyen ve sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği sempozyumda sağlıklı ve üretken yaşlanma, yaşlılıkta konfor, beslenme stratejileri,  yaşlıda acil durumlar ve düşmelerin yönetimi, polifarmasi yönetimi, nöropsikiyatrik durumlar ve kültürel bakıma ilişkin oturumlara yer verildi.

 

Ayrıca; ülkemizde geriatri alanında çalışan akademisyen ve profesyonellerin yaptığı iyi uygulamalar, özgün araştırma sonuçları, yaşlı sağlığını ve bakımını geliştiren program örnekleri sözlü/poster sunumlarla paylaşıldı ve tartışıldı.

 

Sempozyumun ilk gününde T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Kliniği’nden Diyaliz Eğitim Hemşiresi Sevginar Şentürk “Yaşlılarda Diyaliz Uygulamaları” konusundaki tecrübelerini paylaştı.

 Sevginar Şentürk yaptığı sunumda, yaşla birlikte böbrek hücrelerinde hasarın arttığını ve buna bağlı olarak da son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan diyaliz yöntemlerine ihtiyacın arttığını belirtti

 

Sevginar Şentürk; “2002 yılında hemodiyalize giren hastaların %24’ü 65 yaş üstündeki yaşlı hastalardan oluşmaktayken, bugün bu oran %50 seviyesine yaklaşmıştır. Bu yaşlı hasta grubunda böbrek yetmezliğine ilaveten ek hastalıklar yüksek oranda bulunmakta ve bu hastalarda ölüm oranı genç hasta grubuna göre 6 kat daha yüksektir.  Bu sebeple bu hasta grubuna yönelik yeni tedavi yaklaşımları ve organizasyonların yapılmasına ihtiyaç vardır ” diyerek sunumunu bitirdi.  DİYALİZHABER

bottom of page