top of page

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ NEREYE GİDİYOR?

 

"Diyaliz Teknikerliğinin Türkiye'deki Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyumda diyaliz teknikerliğinin bugünü ve geleceği tartışıldı.

DİHED, TNDTHD ve İstanbul Bilim Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Diyaliz Teknikerliğinin Türkiye'deki Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyum 25 Mart 2018 tarihinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de diyaliz teknikerliği eğitimine farklı meslek mensupları gözü ile değerlendirmelerin yapıldığı ard arda 4 olması planlanmış ancak 3 oturum olarak gerçekleşen sempozyum da öğrenci ve mezun diyaliz teknikerleri eğitim ortamları hakkında görüşlerini ifade etme imkanı buldu.

Her biri teknikerlik eğitiminin gelişmiş olumsuz sonuçlarından sorumlu okul müdürleri, öğretim görevlileri, özel sektör yöneticileri, diyaliz bilim kurulu üyeleri, hatta sendikal talepler ile ortaya çıkmış diyaliz teknikerleri dermeği temsilcisi ve diğer kurum ya da sektör temsilcilerinin tüm bu olumsuz gelişmelerden “Miki fareyi” sorumlu tutmaları, gerçekleri örterek mevcut durumu şahane olarak tarif etmeye çalışmaları hayrete değerdi.

İşveren temsilcilerine geniş konuşma olanağı verilmesi dinleyicilerin tepkisine neden olurken, işletmeci özel sektör temsilcilerinin konuşma sürelerini gözetmemeleri ve sağlık çalışanlarının iş kalitesi hakkında söylev vermeleri kabul edilir gibi değildi. Tekniker-hemşire gerilimi endişesi ile konuşmaların ardından soru sorulma imkanı verilmemesi sempozyumu interaktif olmaktan uzaklaştırdı. Sempozyum, bir kamu hastanesi sorumlu hemşiresinin ve bir diyaliz teknikerleri derneği yöneticisinin sorumlulukları ile bağdaşmayan açıklamaları dışında genellikle iyimser ve ümitli bir havada sonuçlandı.

Toplantıda ÖSYM sınavında diyaliz teknikerliği eğitimine yalnızca sağlık meslek lisesi öğrencilerinin alınması gerektiği, okul kontenjanlarının ihtiyaca göre sınırlanması yada okulların kapatılması gerektiği, mevcut öğretim kadrolarının sayısal ve kalitatif yeterliğinin gözden geçirilmesi gerektiği, yeterli eğitim materyali- eğitim ortamı- eğitim için gerekli sağlık kuruluşu ortamı ile uygulamalı eğitim olanağı olmayan okulların derhal kapatılması gerektiği, sağlık hizmeti gibi eğitiminde devletin anayasal görevi olmasına rağmen ticarileşmesine imkan verildiği fakat yeterli oranda denetlenmediğinden hareketle öğrenci- velilerin yeterli ve hakkedilen eğitim ortamı sunmayan okullar hakkında yasal haklarını takip etmeleri gerektiği, mevcut okulların eğitim ortamı-kalitesi ve süresi yönünden yetersiz oldukları bu okullardan yetişen mezun teknikerlerin iş ortamına katılmakta zorlandıkları, sağlık meslek lisesi çıkışlı olmayan -uygulama eğitimi eksiklikleri ile iş ortamına katılan diyaliz teknikerlerinin hasta yaşam kalitesi ve yaşam süresi için risk oluşturdukları savı ile işverenler tarafından tercih edilmediği, mezun durumdaki teknikerlerin sertifikasyon eğitimi yolu ile yeterliliğinin geliştirilmesi gerektiği, YÖK ve Sağlık Bakanlığının süratle gerekli düzenlemeleri yaparak bu alanda olağanüstü sayılarda ve yetersiz eğitim ortamında yetişmiş işsiz tekniker birikmesine engel olmaları gerektiği görüşler dile getirildi.

Sempozyumun düzenleme komitesinde yeralan Diyaliz Hekimleri Derneği adına sunum yapan Uz. Dr. Hıdır Arslan sempozyum hakkında yaptığı açıklamada; "Bize verilen kısıtlı sürede Diyaliz Hekimleri Derneği ve bir diyaliz hekimi gözü ile konuyu irdelemeye çalıştım. Şu an itibariyle 12 devlet ve 24 özel üniversite diyaliz teknikeri yetiştirmek için yarış vermektedir. Şu anda 4300 civarı mezun durumda diyaliz teknikeri bulunmakta olup, mevcut kontenjanlar ile 2023 de 13000 civarı diyaliz teknikeri mezun iş gücü oluşacaktır. Bu durum tekniker iş gücü maliyetlerini düşürmek yanında; mezunlar için işsizlik yaratacaktır. Mevcut eğitim ortamının süre ve eğitim ortamı donanımı-kalitesi açısından yetersiz olup, bu mevcut düzen ile teknikerlik öğrencilerine sağlık çalışanı formasyonu kazandırılamamaktadır" dedi.

Yayın Tarihi: 24/04/2018

bottom of page