top of page

1. HEMODİYALİZ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ !

 

Dünya Böbrek Günü etkinliği kapsamında İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyum katılımcılardan tam not aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde, Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED)  ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Tranplantasyon Hemşireleri Derneği (TNDTHD) katılımı ile   1. Hemodiyaliz Sempozyumu 15 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Dünya böbrek günü dolayısı ile böbrek sağlığını koruma farkındalığı yaratmak, diyaliz teknikerliği bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı amacıyla  İstanbul Rumeli Üniversitesi 1. Hemodiyaliz Sempozyumu düzenlendi. 

 

 

İki oturum olarak düzenlenen 1. Hemodiyaliz Sempozyumu’nda ilk oturumda TNDTHD Başkanı Uzm. Hem. Ayten Karakoç ile İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu oturum başkanlığı yaptılar.  Birinci oturumda  İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman «Böbrek Günü ve Kadın Sağlığı», İstanbul Üniversitesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu sektördeki 30 yıla varan tecrübesi ile «Hemodiyaliz ve Damaryolunun Tarihçesi»,  İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Hem. Fatma Gedikli «Hemodiyalizde Sık Yapılan Hataları Önlemede Hemşirelik Yaklaşımı», DİHED Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan «Hemodiyaliz ve Malpraktis» konulu sunumlarını yaptılar. 


İkinci oturumda İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğr. Gör. Esin Ardıç ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Berber oturumu yönettiler.İkinci oturumda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Kocaaslan «Hemodiyaliz için Damaryolu Seçenekleri «başlıklı sunumunu yaptı. Takiben Acıbadem International Hastanesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Kösem «Damaryolunun Muayenesi ve Takibi» ile «Damaryolunun Kullanımı» başlıklı sunumları yaptı.

 
1. Hemodiyaliz Sempozyumu’nda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural TNDTHD Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Hem. Ayten Karakoç’a, Silivri Kaymakamı Ali Partal, DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan’a diyalize katkılarından dolayı plaket takdim etti. Sempozyum sonunda katılım belgeleri verildi.


Toplantı sonunda DiyalizHaber’e açıklama yapan DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan; «Sempozyum çok başarılı ve yoğun katılım ile gerçekleşti. Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne, organizasyona destek veren tüm konuşmacı ve katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da Diyaliz Hekimleri Derneği olarak eğitim projelerine destek vereceğiz» dedi.

 

DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 19/04/2018

bottom of page