top of page

HEMODİYALİZDE DAMARA ULAŞIM ÇALIŞTAYI, İZMİR’DE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ !

Hemodiyaliz Hastalarının Yaşadığı Damaryolu Sorunlarının  Sebepleri ve Çözüm Yolları Masaya Yatırıldı.

İzmir  yine tarihsel değeri olacak,  önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 24 Şubat 2017 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nejat Aksu Konferans Salonu’nda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen «Hemodiyalizde Damara Ulaşım Çalıştayı» İzmir ve çevre illerden gelen hekim ve hemşirelerin yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleştirildi. 

 

Kronik böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hastaların diyaliz makinasına bağlanabilmesi için damaryolu adı verilen özel sistemlere ihtiyaç bulunuyor. Ülkemizde şu an  için yaklaşık 60.000 hasta, özel ve kamu hemodiyaliz ünitelerinde hemodiyaliz tedavisi ile yaşamaktadır. Damaryolunun sağlanmasında ve gelişen sorunların çözümünde, özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi ve Radyoloji branşlarının bu konuda, tecrübe kazanmış hekimleri görev alıyor.

Konu hakkında DiyalizHaber’e açıklama yapan çalıştay başkanlarından Doç. Dr. Önder Yavaşcan  «Hemodiyalizin yapılabilmesinin ön şartı, hastaların yaşam kalitesinin ve tedaviye uyumunda önemli bir etken olan damaryolunun sağlanması, kullanılması ve takibi sürecinde yaşanan sorunları multidisipliner bir yaklaşımla ele aldık.  Ülkemizde ilk defa bu konuda düzenlenen bu çalıştayda  böbrek yetmezliği konusunda çalışmalar yapan Türk Nefroloji Derneği, Çocuk Nefroloji Derneği, Türk Nefroloji ,Diyaliz  ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, Diyaliz Hekimleri Derneği, Diyaliz Hastaları Derneği temsilcilerinin  ve diyaliz merkezlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin değerli fikirlerini aldık.  Ayrıca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin konuyla ilgili Nefroloji, Çocuk Nefroloji, Kalp Damar Cerrahisi ve Girişimsel Radyoloji Bilim dallarından çok değerli hocalarımız görüşlerini paylaştılar. Bu çalıştay ile saptadığımız sorunları ve çözüm önerilerini toplayacağımız bir raporu Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ileteceğiz.  Bu şekilde hemodiyaliz hastalarımıza ve bu hastaların tedavileri ile uğraşan sağlık çalışanlarımıza faydalı olacağımızı umuyoruz.

 

Çalıştay projesinin planlanma aşaması ve organizasyonunda yer alan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği yönetim kurulu üyesi Hem. Sevginar Şentürk ise yaptığı açıklamada « Bu çalıştay ile  İzmir ve çevre illerden gelen hekim ve hemşireler  hemodiyaliz hastalarının damaryolu sağlanmasında yaşadıkları sorunları doğrudan  aktarma şansına ulaştılar. Damaryolu konusunda İzmir’de bu kadar sorun var ise, ülkemizin diğer bölgelerindeki durumu düşünemiyorum. Bu çalıştaya konunun esas muhatabı olan;  Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da davet etmemize rağmen bu çalıştaya katılamadılar. Bu sorunun çözümü için yetkililerin bir an önce gerekli adımları atmaları gerekiyor. Bize düşen hemodiyaliz ve damaryolu konusunda toplumun farkındalığını artırmaktır. Hastalarımız, hemşirelerimiz, diyaliz hekimlerimiz, nefrologlarımız, cerrahlarımız, radyologlarımız ve eğitimcilerimizin katılımları ve katkıları bize yol gösterdiler. Çalıştayın gerçekleşmesinde yer alan herkese  teşekkür ediyorum» dedi.    (Haber- Adem Sezen) DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 27/02/2017

bottom of page