top of page

DİYALİZ HASTALARI ÖLÜME TERKEDİLEMEZ!

KAMUOYUNA DUYURULUR

YENİ DİHED LOGO ÇALIŞMASI.arial-bold.fw.

Son aylarda Sağlık Bakanlığı'nın “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” üzerinde değişiklik yapmak için, çalışmalar yapmakta olduğu bilinmektedir. Diyaliz Hekimleri Derneği(DİHED) olarak  hastalarımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için, yönetmelikte yer alan «Diyaliz Merkezlerinde Çalışacak Sertifikalı Tabip» maddesi hakkında derneğimizin görüşünü kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettik.

 

Diyaliz Merkezlerinde Çalışacak Sertifikalı Tabip

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27615)  içerisinde diyaliz merkezlerinin personel durumu belirlenmiştir.  Bu yönetmeliğin 13. Maddesinin «b» fıkrasında diyaliz merkezlerinde çalışacak sertifikalı hekimin çalışma sistemi belirlenmiştir. Buna göre;

 

b) Sertifikalı tabip: Merkezlerde asgari bulunması gerekli sertifikalı tabip sayısı, aktif hemodiyaliz cihazı sayısına göre belirlenir. Merkez kadrolu uzman tabip bulunduruyorsa, uzman tabip sertifikalı tabip görevini de yürütebilir. İlk otuz cihaza kadar bir; otuz bir ilâ elli cihaz için iki sertifikalı tabip bulunur. Elliden fazla cihazı olan mevcut merkezler için her otuz cihaza bir sertifikalı tabip bulunur. Ancak, her tedavi seansı için, otuz hasta için bir; otuz bir ilâ altmış hasta için iki ve müteakip her otuz hasta için ilâve bir sertifikalı tabip bulunur. Merkezde kadrolu çalışan sertifikalı tabip çalışma belgesinde belirtilen merkezdeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla başka bir özel sağlık kuruluşunda da çalışabilir.

 

Diyaliz Hekimleri Derneği olarak bu maddenin aynen korunması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Bir hekimin bir seansta bakabileceği hasta sayısının 30’dan 50’ye artırılması durumunda şu sakıncalı durumlar ortaya çıkacaktır:

1) 10-20 yıldır hemodiyalizde çalışan tecrübeli diyaliz hekimleri, iş yükünün artması sonucu diyaliz sektöründen kopacaktır.

2) Bir seansta hekimin hasta başına ayırdığı zaman 5 dakikanın altına düşecektir. Hastaların tedavi boyunca yaşayabileceği hayati tehdit eden sorunların tanısı ve tedavisi zorlaşacaktır.

3) Son 30 yıldır ülkemizde büyük emeklerle oluşturulan, hemodiyaliz tedavi kalitesinde hızla bozulma izlenecektir.

4)Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarımızda  ölümler hızla artacaktır. Şu anda ülkemizde hemodiyaliz tedavisi gören hastalardan yaklaşık 10.000 tanesi her yıl hayatını kaybetmektedir.

 

Diyaliz Hekimleri Derneği ulusal düzeyde örgütlenmiş, diyaliz alanında çalışan hekimlerin tek derneğidir. Derneğimizin ağırlıklı olarak diyaliz merkezlerinde çalışan Sertifikalı Diyaliz Hekimi ve Sorumlu Sertifikalı Uzman olarak tanımlanan hekimler olmak üzere  400 hekim üyesi mevcuttur. Yönetmelik değişiklikleri planlanırken Sağlık Bakanlığı’nın derneğimizin görüşlerine başvurma ihtiyacı duymamasının uygulamada büyük sorunlara yol açabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nu tüm diyaliz merkezlerinde yönetmeliklere ve İş Kanunu’na uygun çalışma koşullarını denetleme görevini yapmaya davet ediyoruz. Diyaliz Hekimleri Derneği olarak yeni yönetmelik oluşturulması konusunda Sağlık Bakanlığı’na her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.

 

Ülkemizde kronik böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz tedavisi gören 60.000 hastanın yaşam kalitesinin korunması, hastaların ölüm oranlarının artmaması için, bu konunun takipçisi olduğumuzu ve hastalar aleyhine oluşacak düzenlemelere karşı Olağanüstü Genel Kurul’umuzun,  Yönetim Kurulu’na verdiği yetki doğrultusunda her türlü yasal yollara başvuracağımızı, saygılarımızla kamuoyu ile paylaşırız.

DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ

Yayın Tarihi: 25/10/2018

bottom of page