top of page

DİYALİZ SEKTÖRÜNDE SON DURUM !

Diyaliz Hekimleri Derneği’ Genişletilmiş Yönetim Kurulu'nu Toplayarak Sektördeki Son Gelişmeleri Değerlendirdi. 

Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) diyaliz sektörünün yaşadığı sorunları değerlendirmek üzere, 13 Eylül 2018 tarihinde, Florya Uludağ Restoran'da genişletilmiş yönetim kurulu ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

 

Toplantıda ağırlıklı olarak diyaliz merkezlerinin yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle kronik böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz tedavisi gören hastaların yaşayabileceği sorunlar ve çözümler dile getirildi. 

Toplantıya Diyaliz Hekimleri  Derneği yönetim kurulu başkanı  Uz. Dr. Hıdır Arslan; başkan yardımcısı Dr. Yakup Süleymanoğlu, genel sekreter  Op. Dr. Mesut Kösem, diğer yönetim kurulu üyeleri  Uz. Dr. Şule Ekim , Dr. Ziya Dedeoğlu, Dr. Aslı Şanlı Karaman; derneğin kurucu başkanı Dr. Adem Sezen; denetleme kurulu üyeleri  Uz. Dr. Umur Dora, Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç, Dr. Ali Altuntaş ile Dr. Çetin Koç, Dr. Yusuf Demirci katıldı.

Toplantıda Dr. Adem Sezen; "derneğin üye sayısının hızla arttığını, derneğin eğitimle ilgili çalışmalarının, sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin sunulmasının çok olumlu karşılandığını" belirtti.

 

Toplantıda söz alan dernek başkanı  Uz. Dr Hıdır Arslan, diyaliz sektörünün son zamanlarda içinde bulunduğu zor durumu anlatarak; derneğin üzerinde çalıştığı çözüm önerilerini açıkladı. Uz. Dr. Hıdır Arslan, 3-7 Ekim’de  Antalya’da yapılacak olan Nefroloji Kongresi’ne, derneğin yönetim kurulu üyelerinin katılacağını; kongreye katılanlara derneğin hareket planının anlatılacağını ifade etti.

 

Genel sekreter Op. Dr. Mesut Kösem; derneğin daha etkin çalışması için yapmış olduğu görev dağılımını yönetim kuruluna sundu.


Başkan yardımcısı Dr. Yakup Süleymanoğlu; "kamu hastanelerinde bulunan diyaliz hekimlerinin; başka alanlara gitmesi nedeniyle, diyaliz ünitelerinde sertifikalı diyaliz hekimi bulunamadığını; bu durumun sağlık hizmeti kalitesini düşürdüğünü; bu durumun ancak; kamu hastanelerinde çalışan  diyaliz hekimlerine sözleşmeli personel olma hakkı verilerek çözülebileceğini" ifade etti.

 

Yönetim kurulu üyesi Dr. Aslı Şanlı Karaman; "diyaliz merkezlerinde, otuzdan fazla hastaya bir hekimin bakmasının sakıncalı olacağını; bu durumun sağlık hizmetlerinin kalitesini düşüreceğini, bu konuda yönetmelikteki 30 hastaya 1 hekim maddesinin korunması gerektiğini" belirtti.


Yönetim kurulu üyesi Uz. Dr. Şule Ekim; "sektörün sorunlarının irdelenmesi ve  çözüm önerileri bulunması amacıyla ; bütün paydaşların katıldığı, geniş katılımlı bir çalıştay yapılmasını" önerdi.
                 

Yönetim kurulu üyesi  Dr. Ziya Dedeoğlu; "gelir-gider dengesi kötüleşen bazı özel diyaliz merkezlerinin, hastalara ikram ettikleri kahvaltılıkları ve taşıma hizmetini kaldırmakta olduğunu, diyaliz merkezlerinin gelir durumlarının yükseltilmesi gerektiğini" ifade etti.
Haber: Yakup Süleymanoğlu/ DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 17/09/2018

bottom of page