top of page

Ozan Avim 

sipahi868@gmail.com

Diyaliz Teknikeri

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR!

 

Günümüzde sağlığın her alanında yapılan tıbbi işlemler çeşitlenmiş ve karmaşık prosedürler ile uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak sadece belli hastalıklarla ve belli tıbbi işlemlerle uğraşan sağlık çalışanları, yani branşlaşma kavramı ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde de bu branşlaşma çalışmaları her alanda hızla ilerlemektedir. Bunun sonucu olarak da diyaliz ünitelerinde de branşlaşma ihtiyacı oluşmuş ve diyaliz teknikerliği  bölümü doğmuştur.  Sağlık bölümlerinde olduğu gibi diyaliz teknikerliğinde de yaşanan bu hızlı değişim, bu bölümde karmaşık ve büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle ülkenin ihtiyaçları belirlenmeden ve uzun vadeli planlama yapılmadan uygulanan sağlık teknikeri yetiştirme politikası gençler için tam bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Mezun edilen binlerce sağlık teknikeri, kamuda ve özel sektörde iş bulamama sorunu ile karşı karşıyadır.

Bu sorundan en muzdarip olan kesimlerden birisi de diyaliz teknikerleridir. Diyaliz teknikerleri iş bulmakta ciddi sorunlar yaşarken, üniversiteler kontenjanlarını artırarak, yeni diyaliz teknikerleri yetiştirmeye devam etmektedir.

Avrupa Birliği müzakereleriyle başlayan "sağlıkta branşlaşma" programı ne yazık ki ülkemizde istenilen şartlarda ilerlememektedir. Mezun edilen diyaliz teknikerleri, sadece diyaliz alanında çalışma hakkına sahiptir. Üniversitelerde verilen eğitim ise bildiğimiz gibi yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliği kapatmaksa tamamen meslektaşlarımızın elindedir. Üniversitede verilen eğitimle yetinen meslektaşlarımız,  sonrasında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntıların yaşanmaması için  üniversite eğitimi ve sonrasında kendilerini bilgi ve pratik uygulamalar açısından geliştirmeleri gerekmektedir. Mesleki bilgi ve tecrübe yetersizliği özellikle yeni mezun olan arkadaşlarda sık görülmektedir. Elbette ki bilmemek, bir ayıp değildir. Elbette ki tecrübe, hemen gelişen bir şey değildir. Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerini önemle belirtiyorum.

Üniversitelerde okuyan arkadaşların,  özellikle yaz stajı altında verilen eğitimleri çok ciddiye almaları gerektiğini vurgulamak isterim. Yeni şeyler öğrenmeye istekli ve azimli olmayan meslektaşlarımız ne yazık ki; iş ve kariyer konusunda ciddi sıkıntılar yaşayacaklardır. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sadece okul eğitimiyle yetinmemeliyiz. Mesleğini seven ve bu mesleği canı gönülden yapacak meslektaşlar, bu camiada her daim saygın konumda olacaktır  ve gittikleri her yerde saygıyı ve hürmeti göreceklerdir. Son zamanlarda üzücü hadiseler duymaktayız. Özellikle staj uygulamalarına giden arkadaşlar isteksiz ve zoraki hareketler sergilemektedir. Bilinmesi gereken temel teorik bilgilerden bile bihaber olan arkadaşları buradan uyarıyorum. Bu meslek sadece size ait olmayıp; tüm camiada bulunan herkesindir. O yüzden yapacağınız her olumsuz hamle, tüm diyaliz teknikerlerine yapılmaktadır. Lütfen bunun bilincinde olalım. Hepimiz bu bilinçte olmazsak bu camiada saygın konuma gelemeyiz.

Bu bölümde okumaya istekli ve azimli öğrenciler bu mesleğin can damarı ve gözbebeğidir. Okuduğumuz okulu, yaptığımız işi her zaman önemseyelim. Tecrübeli teknikerler olarak, bu öğrencilere her türlü desteği vermeliyiz. Başarılar her daim, hepimizin olsun…

Yayın Tarihi: 28/03/2017

bottom of page