top of page

Ozan Avim 

 

sipahi868@gmail.com

Diyaliz Teknikeri
Siirt Sancaklar Diyaliz Merkezi

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ GELİŞİYOR!

 

Yıl 1963. Ankara Ulus’ta uçak kazası meydana gelmişti. Hemodiyaliz, akut böbrek yetmezliği terimleri o günlerde ülkenin gündemine ilk kez gelmişti. Ülkemizde henüz hemodiyaliz yapılamamasının eksikliği fark edilmişti.

İşte o tarihten sonra hemodiyaliz tedavisi Türkiye’yle tanışmış oldu. Aradan uzun yıllar geçti, gerek kamu hastanelerinde gerekse özel diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz tedavisi hızla gelişerek bugünlere geldi.

Geçmiş yıllarda yaşanan hemodiyalizde bilgili ve tecrübeli sağlık personeli  bulma sıkıntısı giderilmeye başladı. İlk zamanlarda hemşire ünvanlı sağlıkçılara diyaliz sertifikası verildi. Ardından üniversitelerin diyaliz programları açıldı ve ortaya diyaliz teknikerliği çıktı. Diyaliz teknikerliği bölümleri ilk etapta bir kaç devlet üniversitelerinde açıldı. Ardından özel vakıf üniversitelerinde bu bölümler açılarak sektörün ihtiyacı hızla giderilmeye başladı.

Günümüzde hemodiyaliz ünitelerinde diyaliz teknikerlerinin sayısı artmaktadır. Yeni ve gözde bir meslek olan diyaliz teknikerliği zamanla gelişmeye devam etti. Bugün için  hemodiyaliz ünitelerinde diyaliz teknikerleri olmazsa olmaz bir kavram haline geldi.

Bu mesleğin yakın zamanda ortaya çıkması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Özellikle eğitim açısından eksik oldukları iddiasını yok etmek için  olan diyaliz teknikerleri canı gönülden çabalamaktadırlar. Üniversitelerin daha da ileri teknolojileri kullanarak eğitim vermesiyle bu meslek kendini geliştirmeye devam edecektir. Diyaliz camiasında “bizde varız” demek isteyen diyaliz teknikerleri teorik ve pratik anlamda hızla kendilerini geliştirmektedir.

Ben yaklaşık dört yıldır diyaliz teknikerlerinin sorunlarını ve çabalarını yakinen görüyorum.  Onların görüşlerine sözcü olmaya çalışıyorum. Bu mesleğin daha üst seviyelere gelmesi için, bu çabalarıma devam edeceğim. Bu mesleği, bu camiada “olmazsa olmaz” niteliğine kavuşturmak için çalışmalarımızı hep birlikte devam ettirmeliyiz.

Biz diyaliz teknikerleri olarak, kimseyle bir sorunumuz olamaz. Ünvanlarla çatışmak, biz diyaliz teknikerlerine ciddi zararlar verecektir. Bu sektöre yıllarca emek veren sertifikalı hemodiyaliz hemşireleriyle, bir bütün olacağız. Bu camianın sorunlarını ortak dille, saygı ve sevgi ile çözmeye çalışacağız. Hemodiyaliz  hekimlerle, hemşirelerle, diyaliz teknikerleriyle, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, başarıya ve güvenli yarınlara ulaşabilir.

Biz diyaliz teknikerleri olarak ”ünvanlarla çatışıyorlar, yeterli bilgiye sahip değiller” gibi söylentileri ortadan kaldıracağız. Kendimizi daha fazla geliştirerek, bilgimiz ve yaptığımız işle  bu söylentilere gerekli cevapları vereceğiz. Ve bizim de diyaliz camiasında yerimiz var diyeceğiz… 

 

Yayın Tarihi: 22 /10/2016

bottom of page