top of page

DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYONLARA KARŞI ÖNLEMLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ!


Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği (DİYAMER) ve Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Enfeksiyon Eğitim Programı” ile diyaliz merkezlerinde çalışanlar, enfeksiyonlar hakkında bilgilendirildi.

Ülkemizde son dönem böbrek yetmezliği, önemli bir sağlık sorunu olarak karşımızda duruyor. Bu hastalığa bağlı olarak yaklaşık 60.000 hasta düzenli hemodiyaliz tedavisi görmektedir. Tüm Dünya’da hemodiyaliz ünitelerinde yaşanan enfeksiyonlar, hastaların yaşam süresini ve kalitesini etkileyen önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir.

Yakın zamanda, Tekirdağ Çerkezköy'de bir özel diyaliz merkezinde, 18 hastaya Hepatit C bulaşması, medyada geniş bir yer bularak ülke gündeminin  ön sıralarına oturmuştu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı duruma el koyarak, konuya ilişkin soruşturma ve incelemeler yaptı. Buna benzer durumlarla karşılaşılmaması için gerekli önlemler gözden geçirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan yazı ile, diyaliz merkezlerinde çalışan tüm personele, diyalizde gelişebilecek enfeksiyonlara karşı eğitim verilmesi gerektiği bildirildi. 

Bu yazıya istinaden Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği (DİYAMER) ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından birlikte düzenlenen “Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyon Eğitim Programı” adlı eğitim toplantısı 25 Aralık 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Yard. Doç. Dr. Altan Alim oturum başkanı olarak görev yaptı. DİYAMER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Basri Yılmaz'ın çalışmanın nasıl planlandığını ve dernek çalışmalarını anlattığı açılış konuşmasını takiben  Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, Prof. Dr. Gülçin Kantarcı ve Enfeksiyon Hemşiresi Gülden  Palavan Ata; diyaliz merkezlerinde ne tür enfeksiyonlarla karşılaşıldığını ve bu enfeksiyonlara karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler. Eğitim toplantısı Yeditepe Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Ahmet Çakıroğlu’nun kapanış konuşması ile sona erdi. 


Toplantı sonrası Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği (DİYAMER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Basri Yılmaz toplantı hakkında DiyalizHaber’e açıklamalarda bulundu; “Biz DİYAMER olarak ülkemizde hemodiyaliz hizmetini sunan diyaliz merkezlerini temsil eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Diyaliz merkezleri olarak, enfeksiyonlara karşı her türlü önlemi alıyoruz. Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda en önemli enfeksiyonlardan biri olarak Hepatit C virusu öne çıkmaktadır. Hepatit C, kan yolu ile bulaşan ve karaciğerde hasar oluşturan bir virüstür. Bu hastalıkta pencere döneminin uzun olabilmesi, virus bulaştıktan sonra kan tahlilleri ile teşhisin geç konabilmesine sebep olabilir. 20 yıl önce Hepatit C hemodiyaliz hastaları için çok önemli bir sağlık sorunuydu. O zamanlar hastalara çok sık kan veriliyordu, hijyen tedbirlerine de bugünkü kadar önem verilmiyordu. Bu nedenle bazı diyaliz ünitelerinde hepatit C taşıyıcılığı oranı %50'nin üstüne çıkmıştı. Bu soruna karşı alınan önlemler ile ülkemizde hemodiyaliz hastaları arasındaki Hepatit C taşıyılığı oranı % 7.7 düzeyine kadar düşürülmüştür. Alınan önemli mesafeye rağmen, bazen yaşanan olay gibi üzücü durumlar da görülebiliyor maalesef " diye konuştu.


Dr. Basri Yılmaz;  “Gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantısına çok yoğun ilgi oldu. Toplantıya İstanbul ve civar illerdeki  diyaliz merkezlerinde çalışan yaklaşık 1.000 kişi katıldı. Toplantıya katılan herkese ve değerli konuşmacılara, bu konuya verdikleri önem için teşekkür ediyorum”  diyerek açıklamasına son verdi.  (Haber:Adem Sezen- DİYALİZHABER)

Yayın Tarihi: 02/01/2017

bottom of page