top of page

HEMODİYALİZDE MALPRAKTİSE DİKKAT !!!

 

Edirne'de Yapılan Böbrek Yetmezliği Sempozyumu'nda "Hemodiyalizde Malpraktis"  Gündeme Damgasını Vurdu. 

Böbrek yetmezliği ülke gündeminde her geçen gün daha fazla tartışılır ve bilinirliği artarkan, Edirne'de yapılan sempozyumda konunun uzmanları tecrübelerini paylaştılar.

 

Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED), Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği (TNDTH) ve Acıbadem Sağlık Grubu tarafından " Trakya Böbrek Yetmezliği Sempozyumu" 8 Nisan 2018 tarihinde Edirne Hilly Hotel'de gerçekleştirildi. Sempozyuma Edirne ve çevre illerden hemodiyaliz alanında çalışan Nefrolog, Diyaliz Hekimi, Kalp ve Damar Cerrahları, Diyaliz Hemşireleri ve Diyaliz Teknikerleri sempozyuma yoğun ilgi gösterdiler. Bu sempozyum bölge eğitim toplantılarına ihtiyaç ve sağlık çalışanlarının birbiriyle tecrübe alışverişinde bulunmasının değeri gözler önüne serildi.

Sempozyumda açılış konuşmaları DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan ve TNDTHD Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Hem. Ayten Karakoç tarafından gerçekleştirildi. İlk oturumda Prof. Dr. Ülkem Çakır ve Hem. Bahar Yılman Çetin oturum başkanı olarak görev alırken ilk olarak Uzm. Dr.Emel Işıktaş Sayılar "Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme" konusunda fevkalade bir bilgilendirme yaptı. Sunum sebebiyle beslenme konusunun ülkemizde ihmal edildiğini bir kez daha anladık; zira beslenme konusu da multidisipliner bir konu ve ülke olarak ekip çalışması gerektiren bu gibi konularda pek başarılı olamıyoruz. Hastalık halinde beslenme konusu ulusal tıp camiası olarak hem okuma hem de yazmamızın eksik olduğu  bir konudur. Takiben Prof. Dr. İbrahim Berber, sayılar ile böbrek naklinde, dünya ile yarışan başarı dolu tecrübelerini paylaştı. Anladık ki cerrahlar, uzun yıllardır uyguladıkları başarılı tekniklerinden sıkılıp, yeni teknikler geliştirmek ihtiyacı duyuyorlar.

Daha sonra  Doç. Dr. Serhat Hüseyin ve  Hem. Fatma Gedikli'nin oturum başkanı oldukları ikinci oturum başladı. Bu oturumda Op. Dr. Mesut Kösem her zamanki gibi şiirsel ve görsel bir sunum ile “damaryolu eşittir hayatyolu” dedirtti. Takiben Hem. Esengül Şişman "Diyaliz Yeterliliği" gibi zor bir konuyu, başarılı bir şekilde sundu. En son olarak DİHED Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hıdır Arslan "Hemodiyaliz ve Malpraktis" konusunu anlattı. Sunum sonrası akılda kalan; hemodiyaliz tedavisi ister tam teşekküllü hastanede, ister özel diyaliz merkezinde ve isterse de ev hemodiyalizi olarak uygulansın, sağlık çalışanlarının pek çok risk ile yüz yüze olduğumuzdu. Ülkemizde pek çok tıbbi uygulama hatası toza dumana karışarak, fark edilmeden unutulmaktadır.

 

Sempozyum sonrası görüşlerini aldığımız Uzm. Dr. Hıdır Arslan “ Hemodiyaliz ve Malpraktis başlığı bu toplantı ile ülkemizde ilk defa kullanılmaktadır. Böbrek yetmezliği tedavilerinde hep başarılara odaklandık, ülke olarak dünya ile yarışan bir düzeyi yakaladık. Buna rağmen "tıbbi hatalı uygulamaların gizlenmesi yerine, bu hatalı uygulamaların açık şekilde konuşularak azaltılması" dünyada tercih edilen doğru yoldur. Hem hekimlik, hem de hemşirelik uygulamalarında ortaya çıkan hatalı tıbbi uygulamalar, sistemden kaynaklanan eksiklikler nedeni ile hastanın zarar görmesi ,dünya da en korkulan sonuç iken, ülkemizde bu konudaki bilincin eksik olduğu ortadadır. Son yılların en büyük sorunu maliyet ve ödeme sorunları ile sağlık alanında eğitim kalitesinin düşmesi ve birim insan kaynağı başına düşen hasta işi miktarının artması en önemli risk faktörüdür" dedi.

 

Uzm. Dr. Hıdır Arslan; "Diyaliz Hekimleri Derneği olarak Nefroloji alanında; organ nakli, hemodiyaliz, periton diyalizi, ev diyalizi ve diğer tedavilerin takibi aşamalarında, malpraktis konusunu bundan böyle toplantılarımızda gündeme getireceğiz. Bu şekilde hata oranımızı azaltıp ve hasta zararını önlemeye katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'deki yüksek standartlı sağlık tedavi hizmetimizde, hatalı uygulama oranlarını, çağdaş dünyadan daha iyi bir noktaya getirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde en önemli malpraktis konusunun "hastaya yeterli eğitim ve bilgilendirme yapılmadan tıbbi işlemlerin yapılması olduğunu" vurgulamak isterim" diyerek açıklamalarına son verdi. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 16/05/2018

bottom of page