top of page

HEMODİYALİZDE ÖLÜM ORANLARI ARTIYOR !

Nefroloji Kongresi’nde Diyaliz Pratiğinde Yaşanan Sorunlar ele alındı.

19-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya  Susesi Luxury Otel’de 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ile 26. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında diyaliz pratiğinde yaşanan sorunların tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya diyaliz sektörünü temsil eden dernek ve vakıflar yer aldı. Toplantının moderatörlüğünü Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk gerçekleştirdi.  Toplantıda Prof. H. Zeki Tonbul (Türk Nefroloji Derneği), Yar. Doç. Dr. Hakan Kaptanoğulları (DİADER Yönetim Kurulu Başkanı),  Dr. Basri Yılmaz (DİYAMER Yönetim Kurulu Başkanı), Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç ( DİHED Yönetim Kurulu Başkanı) dernekleri temsilen görüş ve önerilerini paylaştılar.

Toplantıda özellikle hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda ölüm oranının artmakta olduğu, kamunun hemodiyaliz tedavisine yeterli ilgiyi göstermediği, diyaliz merkezi sayılarının azalmakta olduğu ve SGK’nın verdiği fiyatlarla kaliteli diyaliz yapmanın her geçen gün zorlaştığı vurgulandı. Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı ve SGK temsilcileri sorunlar hakkındaki açıklamalarını yaptılar.

 

Toplantı hakkında görüşlerini aldığımız Diyaliz Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç ″ Ülkemizde şu an yaklaşık 60.000 hasta hemodiyaliz tedavisi ile hayatlarını sürdürüyor. Son yıllarda hemodiyaliz tedavisi gören hastaların ölüm hızlarında belirgin bir artış izlenmektedir. Mesela; 2015 yılı içinde 9700 hemodiyaliz hastası hayatını kaybetmiştir. Bu sayıya hemodiyaliz tedavisine yeni başlayan hastalardaki ölümler dahil değildir. Bu hastalarımızın ölüm sebeplerinin Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından detaylı olarak incelenmesine ihtiyaç var ‶ dedi.

 

Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç açıklamasını ″Bu şekilde toplantıların daha sık yapılmasında fayda var. Diyalizdeki sorunların, ancak karşılıklı görüş alışverişi ile çözülebileceğine inanıyorum. Biz Diyaliz Hekimleri Derneği olarak diyaliz merkezlerinde bu tedaviyi uygulayan hekimleri temsil ediyoruz. Son yıllarda, kamu ve özel diyaliz merkezlerinde çalışan diyaliz hekimleri, yoğun iş temposu ve çalışma şartlarının ağırlığı sebebiyle, hemodiyalizden ayrılıp,  aile hekimliği, iş yeri hekimliği gibi alanlara kaydılar. Bu hekimlerin çoğunluğu diyaliz konusunda ileri derecede tecrübeli hekimlerdi. Kamudaki bir çok diyaliz merkezi, bu sebeple yönetmeliğe aykırı olarak, diyaliz hekimi olmadan,  diyaliz yapmaya çalışıyor. Ülkemizde hemodiyalizde çalışacak hekim  sorununu çözmek için,  diyaliz hekimlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi veya nefroloji uzmanlarının diyaliz merkezlerinde tam gün çalışması gerekiyor‶ diye bitirdi.  

(Haber: Adem Sezen- DİYALİZHABER)

Yayın Tarihi: 25/10/2016

bottom of page