top of page

HEMODİYALİZDE ULTRASONOGRAFİ KULLANIMINA HEMŞİRELERDEN YOĞUN İLGİ

17-20 Eylül 2016 tarihleri arasında İspanya’nın Valensiya  şehrinde 45. EDTNA/ERCA Uluslararası Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya’nın 70 ülkesinden konuşmacı ve katılımcılar katıldı. Bu seneki kongrenin teması “ Sürdürülebilir böbrek tedavileri için, maliyete karşı kalite” olarak belirlenmişti.

 Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/ Avrupa Böbrek Tedavileri Derneği  (EDTNA/ERCA )  tarafından gerçekleştirilen kongrede böbrek yetmezliği tanı ve tedavisinde hemşirelik bakım hizmetleri konusunda bilimsel toplantı ve sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar hasta bakımı ve tedavi yöntemleri konusundaki son klinik ve teknolojik yenilikleri inceleme fırsatı buldu.

Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği/Avrupa Böbrek Bakım Derneği (EDTNA/ERCA) kronik böbrek hastalarının tedavisinde rol alan hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını, diyetisyenleri, teknisyenleri, organ nakli koordinatörlerini ve birim yöneticilerinin üye olduğu bu konuda büyük bir kuruluştur.  1971 yılında kurulmuş, 70 ülkeden 1500 üyesi olan EDTNA/ERCA tarafından her yıl böbrek yetmezliğinde hasta bakımı üzerine uluslararası kongre düzenleniyor.

 

Kongrede ilgi çeken konulardan biri de Ultrasonografi kılavuzluğunda güvenli damaryolu  girişleri idi. Toplantıda önce ultrasonografi hakkında teorik ve klinik bilgilerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Takiben gerçekleştirilen bir Workshop ile pratik olarak maketler üzerinde ultrasonografi kılavuzluğunda damaryoluna (fistül) iğne girişleri yapıldı.

Bu toplantılarda hemodiyaliz hastalarının diyaliz makinasına bağlanmasını sağlayan damaryoluna ( fistül) iğne yerleştirilmesinde yaşanan zorluk ve sorunların, ultrasonografi kullanımı ile azaltılabileceği vurgulandı. Konuşmacılar bunun için, diyaliz hemşirelerinin ultrasonografi kullanımı konusunda eğitilmeleri ve tecrübe kazanmaları gerektiğini belirttiler.

Dünyanın en büyük tıbbi cihaz üretici firmalarından olan General Electric tarafından kurulan standda ise, diyaliz merkezlerinde güvenli damaryolu girişleri için kullanılabilecek ultrasonografi cihazları tanıtıldı. Standta ayrıca katılımcılara ultrasonografi cihazlarını kullanma ve güvenli iğne yerleştirme teknikleri gösterildi. Bu stand katılımcıların en çok ilgi gösterdiği stantlardan biri oldu.

(Haber: Sevginar Şentürk – DİYALİZHABER)

Yayın Tarihi: 24/09/2016

bottom of page