top of page

HEMODİYALİZE YAPILAN ZAM DİYALİZ MERKEZLERİ İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU!

Son dönem böbrek yetmezliğinde en sık kullanılan tedavi yöntemi olan hemodiyaliz ile ülkemizde yaklaşık 65.000 hasta hayatlarını devam ettiriyor. Hemodiyaliz tedavisi diyaliz merkezlerinde bu konuda tecrübeli hekim ve hemşireler tarafından uygulanıyor.

Son yıllarda diyaliz merkezlerinde ekonomik sıkıntı baş göstermiş, özellikle hasta sayısı az merkezlerde kapanmalar ve merkez birleşmeleri izlenmişti.

Ülkemizde hemodiyaliz hastalarının tedavi giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen fiyatlar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından karşılanmaktadır.

14 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan hemodiyaliz ile ilgili düzenlemeler diyaliz merkezlerinde yeni bir umut ışığı oldu.

Bu düzenleme öncesi, 160 TL olan hemodiyaliz seans ücreti maliyetleri karşılamaktan bile uzaktı.  Yeni düzenleme ile, aylık yapılan seansın sayısına göre, kademeli değişen fiyat uygulamasına geçildi. Bu şekilde hasta sayısının az olması sebebiyle maliyetleri karşılayamayan diyaliz merkezlerine destek olunması amaçlandı.  İlk 700 seans için seans başına ücret 180 TL olarak belirlenirken, daha sonraki seanslar için 170 TL olarak düzenlendi. 

Konu hakkında Diyaliz Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gürhan Bilgiç DiyalizHaber’e  açıklamalarda bulundu: “Hemodiyaliz komplike bir tedavidir. Bu tedavi için hasta evden alınıp merkeze getirilir. Diyaliz hekimlerinin gözetiminde hemodiyaliz gerçekleştirilir. Hastaların muayene ve takipleri yapılarak ilaçları düzenlenir. Tedavi sonrası tekrar evlerine bırakılır. Bu tedavinin bir çok gideri mevcuttur. Zamdan önce maliyetler sebebiyle bir çok merkez bu işi bırakma eğilimindeydi. Diyaliz hekimleri yönetmeliğe uymayan şekilde fazla saatlerde, yüksek sayıda hastaya bakıyordu. Bundan sonra diyaliz hekimlerinin sosyal ve ekonomik koşullarında düzelme beklentisi içindeyiz. Bu zam diyaliz merkezi sahipleri ve çalışanları için bir umut ışığı olmuştur ”dedi.

 

Türkiye’nin diyalizdeki durumu hakkındaki açıklamalarına devam eden Dr. Gürhan Bilgiç “Avrupa’da hemodiyaliz seans ücreti 200-300 Euro düzeyindeyken ülkemizde bu tedavi çok daha düşük fiyatlarla gerçekleştirilmektedir. Türkiye bu sebeple Avrupa ve Amerika için çok düşük maliyetle, kaliteli diyaliz yapılabilen bir model ülke olmuştur. Ülkemizde diyaliz konusunda tecrübeli sağlık personeline ve teknik altyapıya sahiptir. Hemodiyaliz konusunda ülkemizin, ulusal veya uluslararası bir markaya sahip olmaması bir kayıptır. Hemodiyaliz konusuna yatırım yapacak bir Türk firmasının bu avantajları doğru kullanabilirse, Dünya’da rahatlıkla büyük bir marka olabileceğine inanıyorum ” dedi.     (Haber- Hıdır Arslan) DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 01/10/2016

bottom of page