top of page

26. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ !

Kongrede dereceye giren bilimsel çalışmalara ödülleri verildi.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin, 26. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 19 - 23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da, Susesi Deluxe Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongre nefroloji, diyaliz ve tranplantasyon hemşireliği alanında yapılan  çalışmaları tartışmaya ve paylaşıma açmak üzere akademisyen, klinisyen ve araştırmacıları bir araya getirdi. Bu yıl 26. kez düzenlenen kongreye katılım ve ilgi yüksekti.

1992 yılında kurulan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, Türkiye'de kurulmuş hemşirelik alanındaki en önemli ve köklü derneklerden birisidir. 1800 aktif üyesi bulunan dernek, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, kitap çalışmaları ve eğitim toplantıları ile biliniyor.

 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği’nden Eşref Ertan Çiçek tarafından sunulan ″‶Arteriyovenöz fistül kanülasyonunda kullanılan farklı iğne ponksiyon tekniklerinin ağrı ve cilt hasarına etkisi″ adlı çalışma sözlü bildiri alanında birincilik aldı.

 

Poster bildirileri arasında ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı’ndan Meltem Bozkurt ve arkadaşları tarafından hazırlanan  ‶İYE takipli hasta ve ebeveynlerinin eğitim öncesi ve sonrası bilgi, tutum ve davranışlarının karşılaştırılması ″ adlı çalışma birinciliğe uygun bulundu.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Ayten Karakoç kongre hakkında açıklamalarda bulundu. Ayten Karakoç yaptığı açıklamada; « Kongremize bu yıl 320 hemşiremiz katıldı. Kongremizde bu yıl tema olarak damaryolu konusunu seçtik ve Diyalizde Yaşam Boyu Damaryolunu Koru sloganını kullandık. Kongrede gerçekleştirdiğimiz damaryolu kursu ile bu konunun önemini vurguladık. Ayrıca Damaryolu Çalışma Grubumuz tarafından hazırlanan ‶Hemodiyalizde Damaryolu ve Bakımı″ adlı kitap projemizin çalışmaları hızla devam ediyor. 

 

Ayten Karakoç açıklamasını ‶Kongremize bu yıl sunulmak üzere 25 sözlü ve 27 poster bildiri kabul edildi. Dernek olarak hemşirelik alanında yapılan bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Değerli klinisyen ve akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak, nefroloji, diyaliz ve tranplantasyon hemşireliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz″ diyerek tamamladı. (Haber: Hatice Gök-DİYALİZHABER)​

Yayın Tarihi: 31/10/2016

bottom of page