top of page

Prof. Dr. İbrahim Berber

iberber@hotmail.com

 

Böbrek Nakli Merkezi Direktörü/ Genel Cerrahi Uzmanı

Acıbadem International Hastanesi

Öğretim Üyesi

Acıbadem Üniversitesi

 

1966 yılında Erzincan’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Şişli Lisesi’nde tamamladı.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni derece ile kazanarak Tıp Eğitimine başladı.

1990 yılında tıp eğitimini derece ile tamamlayarak tıp doktoru ünvanını aldı.  Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasına başladı.

1995 yılında ihtisasını tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu.

1995-1998 yılları arasında mecburi hizmet ve askerlik görevini yerine getirdi.

1998-2010 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Kliniklerinde görev yaptı.

2007 yılında Genel Cerrahi dalında Doçentlik ünvanını aldı.

2010 yılında Acıbadem Üniversitesi International Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde çalışmaya başladı.

2013 yılında Acıbadem Üniversitesi International Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nin direktörlüğüne getirildi.

2015 yılında Profesör ünvanını aldı.

Böbrek nakli ameliyatlarının yanısıra Genel Cerrahi (Paratiroid Cerrahisi vb.) ve Hemodiyaliz Amaçlı Damaryolu Operasyonları özel ilgi alanıdır.

Uluslararası ve ulusal tıp dergilerinde çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur.

Uluslararası ve ulusal kongrelerde çok sayıda poster ve sözlü bildirileri mevcuttur. Bu kongrelerin birçoğuna konuşmacı olarak davet edilmiştir.  

Çok sayıda bilimsel dernek üyeliği vardır.

Yaptığı bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası kongrelerden aldığı ödüller mevcuttur.

Renal transplantasyona Pratik Yaklaşım kitabında bölüm yazarlığı vardır.

bottom of page