top of page

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KAYNAKLI ÖLÜMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ!

Trafik kazalarından daha yüksek sayıda vatandaşımızı, böbrek yetmezliğinden kaybediyoruz. ​

Böbreklerimiz hayatımızın devamlılığı için en önemli hayati organlarımızdandır. Böbrek sağlığı tüm dünyada ve ülkemizde üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir konudur. Ülkemizde yaklaşık 8 milyon kişide değişik düzeylerde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ise; böbrek fonksiyonlarının yavaş yavaş kaybedilmesi sonucu gelişen geri dönüşü olmayan sinsi bir hastalıktır. Bu döneme gelen hastalar böbrek nakli veya diyaliz tedavileri ile yaşatılabilmektedir. Bu tedaviler hastalar için zahmetli ve ülkemiz için ekonomik olarak yüksek maliyetlidir.

3 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda böbrek yetmezliğine bağlı hasta ölümlerinin nasıl azaltılabileceği detaylı olarak incelendi. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen “Böbrek Yerine Koyma Tedavilerinde Sağkalım Nasıl Arttırılır?” konulu toplantı Hilton İzmir Hotel’ de gerçekleştirildi. 

Toplantı 2 oturum şeklinde gerçekleşti. Birinci oturumda Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar ve Prof. Dr. Soner Duman oturum başkanlığı yaptılar. Bu oturumda Hem. Elçin Bakan Gaytan “Böbrek Yerine Koyma Tedavilerinde Hemşire Bakımının Hasta Sağkalımı Üzerine Etkileri”, Uzm. Dr. Hüseyin Çelik “Nakil Öncesi Hasta Hazırlığının Greft Sağkalımı Üzerine Etkileri“, Prof. Dr. Bülent Oktay “Böbrek Naklinde Greft Sağkalımını Etkileyen Cerrahi Nedenler” konulu sunumları gerçekleştirdiler.

Toplantının ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Belde Kasap Demir ve Prof. Dr. Taner Çamsarı oturum başkanlığı görevini devraldı. Toplantının bu bölümünde Op. Dr. Mesut Kösem “Hemodiyalizde Damaryolu Sağkalımı Nasıl Arttırılır?”, Doç. Dr. Ender Hür “Kronik Hemodiyaliz Tedavisinde Hasta Sağkalımı Nasıl Arttırılır?”, Doç. Dr. Önder Yavaşcan ise “Periton Diyaliz Tedavisinde Hasta Sağkalımı Nasıl Arttırılır ?” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

Toplantı hakkında Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Uzm. Hem. Ayten Karakoç, DiyalizHaber’e “ Toplantıya ilginin yüksekliği dikkat çekiciydi. İzmir ve çevre illerden böbrek yetmezliği ve diyaliz alanında çalışan 250 sağlık personelinin katılımı ile bu toplantı gerçekleştirildi. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen toplantıda konular Türkiye çapında konularında söz sahibi konuşmacılar tarafından detaylı olarak incelendi.  2016 yılında ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında 7300 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl içinde bunun yaklaşık 2 katı vatandaşımızı ise böbrek yetmezliği sebebiyle kaybettik. Bu konuya toplumun dikkatini çekmek için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor” açıklamasını yaptı. 

Toplantıya İstanbul’dan konuşmacı olarak katılan Diyaliz Hekimleri Derneği (DİHED) Genel Sekreteri Op. Dr. Mesut Kösem ise “Son dönem böbrek yetmezliğinde ülkemizde en sık uygulanan tedavi seçeneği hemodiyaliz olup; 2016 yılı sonu rakamlarına göre 56700 hasta bu tedaviyi uygulamaktadır. Aynı yıl içinde bu tedaviyi uygulayan 9112 hasta ise hayatını kaybetmiştir. Bu sayıya hemodiyaliz tedavisine yeni başlayan hastalardaki ölümler de dahil edildiğinde konunun önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde hemodiyaliz için damaryolu sağlanmasında da sorunlar izlenmektedir. Bu alanda tecrübeli damar cerrahlarının bulunmaması sebebiyle, katater ile hemodiyalize bağlanan hasta sayısı hızla artmaktadır. Katater ile hemodiyalize giren hastalarda ölüm oranları, A-V fistül veya greft (yapay damar) ile hemodiyalize giren hastalara göre oldukça yüksektir” diyerek açıklamalarına son verdi.

Haber: Sevginar Şentürk/DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 06/05/2018

bottom of page