top of page

ÖZELDE HEKİMLİK YAPMANIN ŞARTLARI  HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR !


İstanbul’da düzenlenen çalıştayda, özel hekimlikte yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Hekimlik insanlığın başlangıcından bu yana her zaman saygınlığını ve geçerliliğini sürdüren ve insanlık var oldukça devam edecek bir meslektir. Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konan sağlık politikaları sonucu hekimlik yapmanın şartları ağırlaşıyor. Bu durumdan özel hekimlik yapmakta etkilenmiş bulunuyor. 

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen ve İstanbul Tabip Odası'nın ev sahipliğinde 12 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleştirilen  "Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz” Çalıştayı'nda özel hekimlikte yaşanan sorunlar ve çözümleri detaylı olarak değerlendirildi.

Çalıştay Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in açılış konuşması ile başladı.  Dr. Raşit Tükel Türk Tabipleri Birligi’nin «Özel Hekimlik» alanında yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı. 


Çalıştaya Diyaliz Hekimleri Derneği’ni temsilen katılan Diyaliz Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Hıdır Arslan söz alarak diyaliz hekimlerinin özel sektörde yaşadığı sorunları dile getirdi. 


Çalıştay sonrası Dr. Hıdır Arslan DiyalizHaber’e  çalıştay hakkında ve özelde çalışan diyaliz hekimlerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu: «Türkiye’de hekimlik yapmak zorlaşıyor, özelde ise hekimlik yapmak ateşten gömlek giymek gibidir. Özel diyaliz merkezlerinde üyelerimiz uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma koşulları altında hizmet vermektedir. Bundan 15 yıl önce bir seansta 10 hastaya bakmaktayken, şu an için 30 hastaya bakmaktadır. Önümüzdeki günlerde çıkacak yeni diyaliz yönetmeliği’nde ise diyaliz hekimlerinin  50 hastaya bakmak zorunda kalacağı bilgisi sektörde konuşulmaya başladı. Bu şartlarda diyaliz hekimlerinin hastalarına yeterli sağlık hizmet verebilmesi mümkün değildir. Böyle bir düzenleme gerçekleşirse; diyaliz sektöründen hızlı bir hekim çıkışı izlenecek ve diyaliz hastalarının ölüm hızları hızla yükselecektir».

Dr. Hıdır Arslan açıklamalarına «Biz bir hekim derneği olarak yönetmelikler oluşturulurken, ilgili dernek ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu çalıştay hekimlerin sorunlarını dile getirebilmeleri ve gerekli çözümlerin oluşabilmesi için çok faydalı olmuştur. Bir hekim olarak bu çalıştayı düzenleyen Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’na teşekkür etmek isterim» diyerek sözlerine son verdi.
Haber: Adem Sezen/DİYALİZHABER
 

Yayın Tarihi: 12/11/2017

bottom of page