top of page

PERİTON DİYALİZİ ÜLKEMİZDE HAKETTİĞİ YERİ BULAMADI !


İzmir’de yapılan toplantıda periton diyalizinde yaşanan sorunlar tartışıldı.

Böbrek yetmezliği ülkemiz ve dünya için öncelikli sağlık sorunlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Dünya’da yaklaşık 3 milyon insan son dönem böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavilerine bağımlı olarak yaşıyor.


Ülkemizde de daha önce diyaliz olmadığı için kaybedilen hayatlar, bugün diyaliz tedavileriyle hayata tutunabiliyor.  Diyaliz tedavilerindeki ilerlemeler diyaliz ile yaşam süresini uzatarak diyalizle yaşayan sayısının artmasını sağlıyor. Bu şekilde son 20 yılda diyaliz tedavisi ile yaşayan hasta sayısı hızla büyüyerek 65.000 sayısına ulaştı. 

Diyaliz tedavileri olarak en yaygın yöntem olarak hemodiyaliz (kan diyalizi) bilinmekte ve diyaliz merkezlerinde uygulanmaktadır. Diğer bir seçenek olarak bilinen periton diyalizi(karın diyalizi) ise hastanın karın boşluğuna yerleştirilen bir kateter ile, evde hastanın kendisi veya yakını tarafından uygulanıyor. 


İzmir periton diyalizi konusunda örnek bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği (TNDTHD) ve Baxter tarafından, 23 Mayıs 2017 tarihinde Park Inn by Radisson İzmir Hotel’de gerçekleştirilen «İzmir PD Hemşire Eğitim Toplantısı» bu tedavi ile ilgilenen diyaliz hemşirelerinden yoğun ilgi gördü. Toplantı Baxter Türkiye Medikal Müdürü Dr. Tanju Turan’ın ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevginar Şentürk’ün açılış konuşmaları ile başladı.


 Dr. Tanju Turan yaptığı açılış konuşmasında; periton diyalizinin ülkemizde ve dünyadaki önemine değindi. Günümüzde böbrek yetmezliğinde tedavi tercihi yapılırken «hasta odaklı karar" yöntemine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Baxter Türkiye olarak bu tür eğitim programlarına her zaman destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Toplantıda Feruze Yüksel «Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim Programı»,  Ayşen Toktay «ISPD 2016 Enfeksiyon Kılavuzu», Mevlüt Ülgen ise «Kronik Hastaya Yaklaşım» adlı sunumlarını gerçekleştirdiler. Takiben gerçekleştirilen Periton Diyalizi Paneli’nde ise; periton diyalizinde yaşanan sorunlar, öneriler ve çözümler tartışıldı. Bu kısımda sahada aktif çalışanlar interaktif olarak görüşlerini ve sorunlarını konunun uzmanlarına aktarma şansına eriştiler.


Toplantı sonrası Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevginar Şentürk periton diyalizi ve gerçekleştirilen toplantı hakkında DiyalizHaber’e açıklamalarda bulundu. Sevginar Şentürk yaptığı açıklamada; « Periton diyalizi aslından en az hemodiyaliz kadar önemli bir tedavi seçeneği olmasına rağmen, ülkemizde gerekli başarıyı gösterememiştir. Resmi sayılar; 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3900 hasta periton diyalizi tedavisi uygulamakta olduğunu, kronik böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi uygulanan hastaların sadece % 7’sinin bu tedaviyi tercih ettiğini göstermektedir. Bu tedavi seçeneğinin bazı konularda hemodiyalize üstünlükleri de mevcuttur. Özellikle çocuk yaş grubunda damaryolu sağlanmasında yaşanan zorluklar, periton diyalizini çocuklarda rakipsiz bir konuma sokmaktadır. Ben 25 yıldır periton diyalizinin içindeyim ve periton diyalizinin bu durumda olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bunun sebebi nedir diye sorarsanız; periton diyalizinin halkımıza ve sağlık çalışanlarına doğru anlatılamadığını düşünüyorum. Bu türdeki eğitim toplantıları, hastalara uygulanacak eğitim programları ve sağlık çalışanlarının emekleriyle periton diyalizinin hak ettiği gerçek değere ulaşacağına inanıyorum» dedi.


Sevginar Şentürk toplantı organizasyonunda emek veren konuşmacılara, katılımcılara ve Baxter Türkiye ekibine teşekkürü bir borç bilirim diyerek açıklamalarına son verdi.  Haber: Ayşe Atak/ DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 30/05/2017

bottom of page