top of page

Taner Onay

taneronay@gmail.com

 

Öğretim Görevlisi

İstinye Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 

HEMŞİRELİKTE HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ; LÜKS MÜ?  

Dünya hızla gelişip, değişiyor.

Tabi mesleklerde bu hıza ayak uydurup değişimler geçiriyor…

Derler ya her şey sen bir nohut tanesi kadar iken başladı diye. Bu durumda gerçekten bu halde başlıyor. Siz annenizin rahminde nohut tanesi kadar iken hayatta başarılı başarılı olup olmayacağınızın temeli atılıyor. İyi bir genetik kod dizilimi sizin hayata daha kolay adapte olmanızı sağlıyor.

Tabi yeterli mi? Değil…

Çevre ile değişiyoruz.

Bizde ki değişim çevre ile iyi yönde de olabiliyor kötü yönde de. Orta sınıf bir zeka seviyesine sahipseniz ve iyi bir çevrede yetişirseniz hayat size iyi yüzünü hep gösteriyor. Fakat yüksek zeka seviyesine sahip ve kötü bir çevreye sahipseniz hayat sizin aleyhinize oynuyor gibi görünüyor. Bu durumda «zeki ama çalışmıyor» veya «arkadaşlarının kurbanı oldu» sözü ile gösterilen kişi oluyorsunuz.

Bu dönüşümden nasibini almaya çalışan bir meslekte hemşireliktir.

Hemşirelik uzun yıllar boyunca yapılmış, fakat son yüzyıl içinde sistemsel gelişim sağlamıştır(Sağlamaya çalışıyor).

Bu dönüşüm 21. Yüzyıl bilgi ve teknoloji çağında devam etmektedir. Hemşirelik mesleğinin geçmişine bakıldığında günceli takip edemediği fark edilir. Bunun için hemşirelik mesleğinde gelişimler ve değişimler hep yavaş olmuştur.

 

Güncel bir durum ilgi alanı olarak fark edilmemiş, ele alınmamış ve durumun uzağında kalınmıştır. Bu meslekte ilerlemeyi hep yavaş kılmıştır.

Her anlamda değişen dünya; mesleklerini seçmek isteyen kişilere mesleği seçmeden önce bile bazı yetkinlikler olmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü bir ömür o mesleği yapacak kişiler için, anlık iş bitirmek, artık gelişimi ve değişimi getirmiyor. Bunun için son zamanlarda mesleği seçenlerin ve meslek mensuplarının öğrenmeye açık bireyler olması beklenmektedir.

Öğrenmeye açık bireyleri öğrenmeye teşvik etmek ve bu öğrenme ortamlarını hayatlarının her zamanında, her yerinde oluşturmak için hayat boyu öğrenme kavramı üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Avrupa Komisyonu’nu göre hayat boyu öğrenmeyi; bilgi ve beceri yanında kişisel, toplumsal ve ekonomik yaşamda ayakta kalmaya yarayacak, yaşamın her anında sürdürülen öğrenme etkinlikleri olarak tanımlamıştır.

Türkiye’de ‘Hemşirelik Eğitimi’ için Bologna Uyum Süreci doğrultusunda ve Avrupa Birliği kriterleri için hazırlanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda da hayat boyu öğrenme hemşirelik eğitiminin amaçları ve lisans programlarının yeterlilikleri arasında yer almaktadır.

Hayat boyu öğrenme yetilerinin edinilmesi hemşirelere ne kazandırır? (Bu sorunun cevabı önemli?)

Mesleki bilgiyi artırır.

Mesleki beceriyi artırır.

Mesleki ve hayat tecrübesini artırır.

Mesleki ve hayatsal farkındalıklarını artırır.

Kendi kendine öğrenmeyi öğretir.

Sorgulamayı öğretir.

Hayat boyu öğrenme sayesinde kendi öğrenme hızlarına, biçimlerine ve zamanlarına göre esnek bir şekilde edinebilirler.

Bu sayede bilgiye ulaşılabilen, bilgiyi yapılandırabilen, üretebilen bir mesleki nesil oluşabilir. (Kopyala yapıştır ürünlerini fark edersin) Kendini geliştiren ve hayat boyu öğrenen hemşireler mesleklerinde bilim ve teknoloji alanındaki değişimlere ve gelecekteki karşılaşabileceği bilinmeyenlere karşı daha rahat adaptasyon sağlayabilirler.

Hayat boyu öğrenme yetilerini kazanmış hemşirelerin, mesleki gelişime katkı sağlaması beklenmektedir.

Yayın Tarihi: 17/12/2016

bottom of page