top of page

SGK YETKİLİLERİNE DAMARYOLU SORUNU ANLATILDI !

 

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) ve SGK Yetkillerinin Katılımı İle Ortak Çalışma Komisyonu Toplandı. 

Kronik böbrek yetmezliği ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından biridir. Şu an için 75.000 hasta son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavileri ile yaşatılmakta veya böbrek nakilli olarak izlenmektedir. Ülkemizde böbrek yetmezliğine yol açan en önemli hastalıklar diabet ve hipertansiyondur.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği(TKDCD) tarafından düzenlenen "Koroner Revaskülarıizasyon" konulu Odak Toplantısı 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerinin katılımı ile ortak komisyon toplandı. Bu toplantıda Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki  “Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili işlem ve tıbbi malzemeler” konusunda düzenlenme talepleri değerlendirildi.

Toplantıya hemodiyaliz amaçlı damaryolu operasyonları konusunda görüşlerini bildirmek için davet edilen Diyaliz Hekimleri Derneği Genel Sekreteri  Op. Dr. Mesut Kösem DiyalizHaber'e yaptığı açıklamada; “Ülkemizde yaklaşık 60.000 son dönem böbrek yetmezlikli hastamız hemodiyaliz ile yaşamasını sürdürmek zorundadır. Hemodiyalizin yapılabilmesi için yüksek akım sağlayan damaryolu dediğimiz sistemlere ihtiyaç vardır. Bunun için kolda yapılan fistül ve greft ameliyatlarına veya boyundan takılan kataterlere ihtiyaç vardır. Ülkemizde hemodiyalize giren hastalar için yılda 50.000 operasyon veya işleme ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu konuda en iyi damaryolu seçeneği A-V fistül denilen atardamar ile toplardamarın kolda birbirine bağlanması şeklinde yapılan bir operasyondur. Greft ise bu işlemin yapay damar ile gerçekleştirilmesidir. Bunların yapılamadığı hastalarda ise katater denen sistemlerle hemodiyaliz uygulanmaktadır" dedi.

 

Op. Dr. Mesut Kösem açıklamalarına “Ülkemizde  hastalarımız bu konuda yeterli tecrübeye sahip cerrahlara ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşamaktadır” dedi. Diyaliz Hekimleri Derneği olarak 2 yıl önce hemodiyaliz hastalarına damaryolu sağlanmasında yaşanan sorunları saptamak ve çözümler bulmak için “Damaryolu Çalışma Grubu” oluşturduk. Bu çalışma grubu tarafından oluşturulan raporda bu konuda çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarının Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki yetersizlikler sebebiyle, malzeme temininde ve bu operasyonları yapmakta ciddi sorunlar yaşadığını saptadık. Hazırladığımız bu raporu bu vesileyle Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’ne ilettik. Bu toplantıda alınan kararların ve verdiğimiz rapor sebebiyle oluşan görüşlerin uygulamaya geçmesiyle, hemodiyaliz hastalarının yaşadığı zorluklar bir nebze rahatlayacaktır. Bu komisyon toplantısının gerçekleşmesinde emeklerinden dolayı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum” diyerek açıklamalarına son verdi. DİYALİZHABER

Yayın Tarihi: 14/05/2018

bottom of page